Práva a povinnosti akcionářů

Práva a povinnosti akcionářů v České republice jsou upraveny zákonem a stanovami společnosti, ve které jsou akcie drženy. Následující informace poskytují obecný přehled o právech a povinnostech akcionářů v ČR, avšak je důležité si uvědomit, že každá společnost může mít specifická pravidla, která se mohou lišit. Akcionáře nejdeme jako majitele akcií u akciové společnosti a.s. nebo evropské společnosti SE.

Práva akcionáře:

 1. Vlastnická práva: Akcionář má právo vlastnit akcie společnosti, což mu poskytuje podíl na majetku a zisku společnosti.

 2. Hlasovací práva: Akcionář má právo hlasovat na valné hromadě společnosti a účastnit se rozhodování ve věcech, které jsou považovány za důležité pro společnost.

 3. Informační právo: Akcionář má právo na informace o činnosti společnosti, včetně přístupu k účetním záznamům, výroční zprávě a dalším dokumentům.

 4. Právo na podíl na zisku: Akcionář má nárok na podíl na zisku společnosti ve formě dividend.

 5. Právo na likvidační podíl: V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku po uspokojení všech závazků.

 6. Přednostní právo: V některých případech mají akcionáři přednostní právo při prodeji nových emitovaných akcií.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Povinnosti akcionáře:

 1. Zaplacení akcií: Akcionář je povinen zaplatit kupní cenu za zakoupené akcie podle podmínek stanovených při jejich nabytí.

 2. Dodržování stanov společnosti: Akcionář je povinen dodržovat stanovy společnosti, které stanovují pravidla a postupy pro chod společnosti a práva a povinnosti akcionářů.

 3. Zákonné povinnosti: Akcionář musí dodržovat zákony České republiky a vykonávat svá práva a povinnosti v souladu s platnou legislativou.

 4. Hlasovací povinnost: Akcionář má povinnost hlasovat na valné hromadě ve věcech, které jsou považovány za důležité pro společnost. Nepřítomnost nezbavuje akcionáře této povinnosti.

 5. Povinnost informovat: Akcionář je povinen poskytovat společnosti potřebné informace a dokumenty, které jsou vyžadovány zákonem nebo stanovami společnosti.

Je důležité poznamenat, že práva a povinnosti akcionářů se mohou lišit v závislosti na podmínkách stanovených v jednotlivých společnostech. Proto je vždy vhodné prostudovat stanovy společnosti, které poskytují podrobnější informace o konkrétních právech a povinnostech akcionářů.

Důležité je také zdůraznit, že tato informace poskytuje obecný přehled o právech a povinnostech akcionářů v České republice a nemůže sloužit jako právní poradenství. V případě potřeby je vždy doporučeno konzultovat právníka nebo specialistu v oblasti obchodního práva.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------