Přehled povinností, které nás čekají hned v lednu 2012

Datum Povinnosti
02.01.2012 odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
09.01.2012 Splatnost spotřební daně za listopad 2011
20.01.2012 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.01.2012 splatnost spotřební daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2012 daňové přiznání ze spotřební daně za prosinec 2011;
daňové přiznání ze spotřební daně k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok);
daňové přiznání DPH a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011;
souhrnné hlášení DPH za 4. čtvrtletí a prosinec 2011;
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
31.01.2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011;
daňové přiznání z daně z nemovitosti (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012;
daňové přiznání ze silniční daně a daň za rok 2011