Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas

Pokud doma sledujete televizi nebo posloucháte rádio, máte zákonnou povinnost platit koncesionářské poplatky, jinak vám hrozí pokuta.

Proč platíme poplatky za Českou televizi a Český rozhlas

Koncesionářské poplatky jsou klíčovým zdrojem financování veřejnoprávního vysílání v mnoha zemích, včetně České republiky. Zde poplatky zajišťují provoz České televize a Českého rozhlasu. Podle zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích slouží tyto poplatky k tomu, aby veřejnoprávní média byla nezávislá na politických vlivech a nebyla financována ze státního rozpočtu.

Kdo musí platit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas?

Poplatky musí platit každý, kdo vlastní zařízení schopné přijímat rozhlasový nebo televizní signál. To zahrnuje nejen klasické televize a rádia, ale také zařízení jako televizory připojené k internetu či rádia v automobilech. Poplatek se vztahuje na celou domácnost bez ohledu na počet členů. V případě pronájmu bytu poplatek platí nájemník. Pokud přijímač používáte déle než měsíc, povinnost platit se vztahuje i na vás. Podnikající živnostníci a právnické osoby musí platit poplatek za každý rozhlasový přijímač, který užívají nebo vlastní více než 1 měsíc. Od roku 2025 budou poplatky zahrnovat i zařízení jako mobily a tablety. Pro OSVČ a společnosti bude platba stanovena podle počtu zaměstnanců, přičemž malé firmy a OSVČ budou osvobozeny, zatímco větší firmy budou platit násobky základního poplatku.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kdo je osvobozen od placení koncesionářských poplatků?

Poplatky se neplatí za monitory počítačů, tablety (zatím), notebooky nebo mobilní telefony (zatím). Výjimku tvoří pouze zařízení s tunery VKV/FM nebo DVB-T/T2/C. Osvobozeni jsou neslyšící a nevidomé, stejně jako domácnosti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima, což musí prokazovat každých šest měsíců. Pokud vlastníte rádio nebo televizi na chalupě, platíte pouze jeden poplatek.

Výše koncesionářských poplatků v roce 2024

V roce 2024 činí koncesionářské poplatky:

- Televize: 135 Kč měsíčně

- Rádio: 45 Kč měsíčně

Poplatky je nutné uhradit do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování se do nového bydliště. Platit lze měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Zdražení od roku 2025

Od roku 2025 se koncesionářské poplatky zvýší:

- Televize: 150 Kč měsíčně

- Rádio: 55 Kč měsíčně

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kontroly a pokuty

Koncesionářské poplatky musí platit každý, kdo odebírá elektrickou energii. Evidence poplatníků se porovnává s databázemi odběratelů elektřiny. Pokud se nepřihlásíte, riskujete pokutu až 10 000 Kč za televizi a 5 000 Kč za rádio. Pokuty se mohou opakovat a mohou být spojeny s úroky z prodlení a náklady na soudní řízení.

Jak zrušit přihlášení

Odhlásit se můžete v případě:

- Úmrtí poplatníka

- Ukončení vlastnictví přijímače

- Sdílení domácnosti s jiným evidovaným poplatníkem

O změnách je nutné informovat do 15 dnů.

OSVČ a výdaje za auto

Většina OSVČ - živnostníků potřebuje k provozu své činnosti automobil. Jak ovlivňují výdaje za auto jejich daňové povinnosti? A kterým OSVČ nezáleží na počtu ujetých kilometrů při výpočtu daně z příjmu? Aktuální dopravní paušál a jeho využití v roce 2024.

OSVČ, které vedou daňovou evidenci, mají na výběr mezi dvěma způsoby účtování výdajů za pohonné hmoty a parkování. Mohou si vybrat mezi skutečnými výdaji a dopravním daňovým paušálem. Dopravní paušál: 5 000 korun měsíčně na auto

Pokud se rozhodnou pro dopravní paušál, platí měsíčně 5 000 korun na auto. Tento paušál lze uplatňovat na maximálně tři vozidla. Pokud je auto využíváno i pro soukromé účely, snižuje se paušál na 4 000 korun. To znamená, že pokud živnostník vlastní dva automobily a jeden z nich používá také soukromě, měsíční výdaje na paušál činí 9 000 korun. V paušálu nejsou zahrnuty náklady na opravy, pojištění ani dálniční známky.

OSVČ by měly pečlivě zvážit, zda je pro ně výhodnější skutečný účet nebo dopravní paušál. Je důležité počítat s možnými změnami cen paliv. Jakmile je zvolen způsob, nelze ho během roku změnit. Pokud jsou skutečné náklady vyšší než paušál, nelze přejít zpět na skutečné výdaje, což může mít negativní daňový dopad.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Při nižším kilometrovém nájezdu je výhodnější paušál

Výběr vhodné varianty závisí na měsíčním nájezdu, spotřebě auta a cenách paliv. Obecně platí, že při nižším počtu ujetých kilometrů je dopravní paušál výhodnější a zjednodušuje daňovou agendu.

Plátci DPH vedou knihu jízd

OSVČ, kteří jsou plátci DPH, vedou knihu jízd i při využívání dopravního paušálu, i když se nevyužívá pro účely DPH.

Měsíční daň nelze snížit

OSVČ, kteří nejsou plátci DPH, mohou dobrovolně vstoupit do měsíčního daňového paušálu. Jednou měsíčně platí paušálně daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, bez ohledu na počet ujetých kilometrů nebo další výdaje za auto.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Výdaje za auto u OSVČ s ročním výdajovým paušálem

Pokud OSVČ uplatňuje roční výdaje paušálně procentuální částkou, nemůže uplatňovat další výdaje za auto nad paušál. Roční paušál se liší podle druhu činnosti.

Daň z nemovitých věcí

Finanční úřady začaly na konci dubna rozesílat lidem oznámení o nové výši daně z nemovitých věcí. Tato oznámení jsou doručována e-mailem, datovými schránkami nebo prostřednictvím poštovních služeb. Poslední složenka by měla majiteli dorazit nejpozději do 24. května 2024.

Letošní daň bude o poznání dražší, majitelé nemovitostí si připlatí až o 80 % více než v předchozím roce. Toto zdražení je důsledkem změn sazeb a místních koeficientů obcí, které byly schváleny vládou vloni v rámci konsolidačního balíčku.

Aby bylo zaručeno, že lidé obdrží svá vyúčtování, finanční úřady posílají složenky také těm, kteří jsou přihlášeni do daňové informační schránky MOJE daně. Lhůta pro úhradu daně z nemovitých věcí (nebo její části) je stanovena na 31. května 2024.

Nejjednodušším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, který usnadňuje vyplnění potřebných údajů.

Daň z nemovitých věcí se platí v souhrnu za všechny nemovitosti v jednom kraji. Jestliže máte nemovitosti v různých krajích, obdržíte různá vyúčtování. Pokud máte více nemovitostí v jednom kraji a daň nepřesahuje 5000 Kč, obdržíte jednu složenku. V opačném případě, nebo máte-li nemovitosti v různých krajích, obdržíte více složenek.

Vlastníci nemovitostí, kteří se setkali s výrazným navýšením daně přesahujícím 5000 Kč, si mohou platbu rozložit na dvě splátky. První splátku je nutné uhradit do 31. května 2024, zatímco na druhou část mají čas do 30. listopadu 2024.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Způsoby platby daně z nemovitých věcí zahrnují bezhotovostní platbu na bankovní účet, hotovostní platbu na přepážce České pošty, prostřednictvím SIPO, nebo v hotovosti na finančním úřadě. Při platbě je důležité dbát na stanovený termín splatnosti, kterým je 31. květen (nebo 30. listopad). Pokud platbu posíláte složenkou na poště, je vhodné ji uhradit o něco dříve, aby dorazila včas na účet finančního úřadu.

Je důležité mít na paměti, že daně z nemovitých věcí budou nadále růst, jelikož se zavedením inflačního koeficientu očekává další zdražení v budoucnu.

Propuštění zaměstnance bez uvedení důvodu

Zákon o možnosti propouštění zaměstnanců bez uvedení důvodu by mohl mít významný dopad na fungování pracovního trhu.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) tento návrh zákonodárců představila jako jednu ze sedmatřiceti opatření na podporu hospodářského růstu. Argumentuje tím, že nedostatek kvalifikované pracovní síly brzdí růst firem, které mají zájem o nové zaměstnance.

Zaměstnavatelé by měli možnost propustit zaměstnance bez uvedení důvodu, avšak v rozumné lhůtě a s náležitým odstupným, které by bylo závislé na délce zaměstnancova působení ve firmě.

Navrhovaná flexibilní úprava zákoníku práce však s touto možností nepočítá. Zaměstnavatelé – společnosti, živnostníci, ale i odborníci by vítali tuto novinku.

Českomoravská konfederace odborových svazů varuje, že takovýto krok by mohl být zneužit a vést k diskriminaci na pracovním trhu. Zavedení této možnosti by totiž zvýšilo nejistotu zaměstnanců a snížilo jejich vyjednávací pozici.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

V současné době zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům propustit zaměstnance pouze z důvodů stanovených zákonem, jako jsou organizační změny či porušení pracovní kázně. Odstupné by mělo být v případě propuštění bez uvedení důvodu přiměřeně vysoké, aby to odradilo zaměstnavatele od zneužívání této možnosti.

Ovlivní podnikání jako přivýdělek výši důchodu?

Zaměstnanci často využívají podnikání jako způsob přivýdělku. Jak se však podnikání při zaměstnání odráží na budoucím výpočtu starobního důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na délce pojištění a výši příjmů v pracovním životě. Do výpočtu důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění.

Při výpočtu starobního důchodu platí pravidlo, že žádné období nemůže být započítáno dvakrát. To znamená, že při kombinaci zaměstnání a podnikání po celý rok se do doby pojištění započítá pouze jeden rok, ne dva. Podnikání při zaměstnání tak neovlivňuje délku pojištění pro důchod.

Při výpočtu starobního důchodu jsou brány v úvahu příjmy od roku 1986. Pro výpočet důchodu v roce 2024 jsou tedy důležité příjmy z let 1986 až 2023. Z těchto příjmů se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda za pracovní léta. Předchozí příjmy jsou upraveny na současnou úroveň pomocí koeficientů. Podnikání při zaměstnání zvyšuje osobní vyměřovací základ pouze tehdy, pokud jsou dosaženy určité příjmy pro sociální pojištění.

Zaměstnanci, kteří si přivydělávají podnikáním, vykonávají vedlejší samostatnou činnost. Pokud hrubý zisk z této činnosti nepřesáhne určitý limit, není nutné platit sociální pojištění. Takové podnikání však nemá vliv na výši budoucího důchodu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro rok 2024 platí, že pokud hrubý zisk z vedlejší samostatné činnosti nepřesáhne 105 520 korun, není třeba platit sociální pojištění. Limit se snižuje pro případy, kdy je činnost vykonávána pouze část roku.

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou činnost nemohou využívat paušální daňový režim, který je dostupný pro OSVČ. Tento režim není vhodný pro zaměstnance, kteří zároveň pobírají příjem ze závislé činnosti.