Sleva na sociálním pro pracující důchodce

Pracující důchodci mohou očekávat zvýšení svých příjmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novinku, která má motivovat více důchodců k pracovní aktivitě. Do návrhu důchodové reformy bude zahrnuta stoprocentní sleva na sociální pojištění pro pracující důchodce. Tato sleva bude výraznější než dosavadní zvyšování důchodu.

Z celkového počtu 2,37 milionů starobních důchodců pracuje pouze necelá desetina, což je podle ministerstva práce a sociálních věcí nedostatečné. Sleva na důchodové pojištění by měla zvýšit čistý výdělek zaměstnanců ve starobním důchodu o 6,5 procenta, což by například při hrubé měsíční mzdě 20 tisíc korun znamenalo přírůstek 1300 korun.

Tato sleva by se týkala pouze pojistného na straně zaměstnance, přičemž zaměstnavatel by i nadále odváděl 24,8 procenta, jak tomu bylo dosud. Výměnou za tuto slevu však důchodcům již nebude zvyšován starobní důchod za odpracované dny. Nyní se důchod zvyšuje o 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dní. Novým přístupem by měla být stoprocentní sleva na důchodové pojištění, která poskytne pracujícím důchodcům okamžitý benefit.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že tato změna poskytne pracujícím důchodcům každý měsíc 1500 až 2000 korun navíc podle výše jejich výdělku. Tato okamžitá finanční motivace by měla podpořit udržení důchodců na trhu práce. Zároveň by mohla snížit administrativní zátěž úřadů České správy sociálního zabezpečení, které byly odpovědné za aktualizaci a přepočítávání důchodů.

Ministerstvo doufá, že tato novinka podpoří více důchodců k zůstání na trhu práce, což by mohlo být výhodné pro firmy v období zvýšené poptávky po zaměstnancích. Pro zaměstnavatele to však znamená nové povinnosti související s administrací slev na pojistném, ale na druhou stranu jim ubude povinnost vést důchodovou evidenci. Navíc by tato aktivita přispívala k nárůstu daní, což by zase zvyšovalo příjmy státního rozpočtu, ze kterého jsou vypláceny penze.

Koncepce návrhu by měla být odeslána na vládu do konce února. Tato změna by se měla dotknout i důchodců, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné OSVČ, jimž by mělo klesnout pojistné o 6,5 procentního bodu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zkušební doba dle zákoníku práce

Zkušební doba slouží k vzájemnému ověření spolupráce zaměstnavatele a zaměstnance. Není důležité zda je zaměstnavatel živnostník nebo s.r.o. Během této doby lze pracovní poměr ukončit i bez uvedení důvodu. Jaká pravidla však platí v souvislosti se zkušební dobou?

Zkušební dobu je nutné písemně sjednat nejpozději v den nástupu do práce, jinak není automaticky aplikována. Dodatečné prodloužení zkušební doby není možné po uzavření pracovní smlouvy. Zkušební doba může být zkrácena nebo zcela odstraněna dohodou smluvních stran.

Délka zkušební doby
- Maximální délka zkušební doby pro řadové zaměstnance je tři měsíce; pro vedoucí zaměstnance až šest měsíců.
- Délka zkušební doby nesmí přesáhnout polovinu doby trvání pracovního poměru.

Dovolená ve zkušební době
- Zaměstnanec má právo na dovolenou i během zkušební doby, ačkoliv to není obvyklé.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Prodloužení zkušební doby
- Zkušební doba se automaticky prodlužuje o celodenní překážky v práci a dny celodenní dovolené.

Nemocenská ve zkušební době
- Pracovní neschopnost během zkušební doby prodlužuje dobu zkušebního období a platí zákaz rozvázání pracovního poměru v prvních 14 dnech nemoci.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době
- Pracovní poměr může být ukončen kteroukoli ze stran bez uvedení důvodu.
- Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může být provedeno různými způsoby, včetně okamžitého zrušení nebo výpovědi.

Zkušební doba u dohod (DPČ a DPP)
- I přesto, že zákoník práce o zkušební době u dohod DPČ a DPP nijak nespecifikuje, lze předpokládat, že je možné ji sjednat.
- Sjednání zkušební doby u dohod může být méně běžné vzhledem k možnosti ukončení dohody bez udání důvodu a s krátkou výpovědní lhůtou.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Bankovní převody v rámci sekund

Evropský parlament předběžně schválil nařízení již v listopadu s cílem zabezpečit bezpečnější a rychlejší převody pro drobné klienty, firmy a společnosti. Podle nového nařízení má být okamžitý převod proveden bez ohledu na den nebo hodinu, a peníze by měly dorazit na účet příjemce do deseti sekund. Plátce by měl také obdržet informaci o provedeném převodu do deseti sekund.

Členské státy Evropské unie, které nepoužívají euro, ale přesto provádějí běžné transakce v této měně, budou mít výjimku z desetisekundového omezení mimo pracovní dobu.

Pro prevenci podvodů bude povinností poskytovatelů platebních služeb bez dalších poplatků ověřovat totožnost příjemce. V případě nedodržení preventivních opatření a následné finanční škody může klient podle nových pravidel požadovat náhradu. Poskytovatelé budou nově také povinni prověřit, zda na jejich klienta nejsou uvaleny sankce nebo jiná omezení spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

Díky nařízení o okamžitých platbách se mohou zákazníci zbavit nepříjemného čekání dvou nebo tří pracovních dnů na své peníze. Pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít 12 měsíců na to, aby se přizpůsobily.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování pracovních cest zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří se vydávají na pracovní cesty vlastním vozidlem, mají nárok na různé cestovní náhrady. Zákoník práce v § 157 a následujících specifikuje podmínky pro proplácení nákladů spojených s pracovními cestami.

Pokud zaměstnanec využívá veřejnou dopravu, má právo na plné proplacení jízdného za autobus nebo vlak na základě předložené jízdenky. Pro městskou hromadnou dopravu platí stejný princip, a to na základě předložení jízdenky.

Pokud zaměstnanec používá vlastní vozidlo na pracovní cestu, má nárok na náhradu výdajů spojených s cestou, včetně ceny pohonných hmot a amortizačního příspěvku. Předpokladem je souhlas zaměstnavatele nebo explicitní dohoda o využití vlastního vozu.

Náhrada za použití vlastního vozidla je limitována cenou jízdenky veřejné dopravy, pokud zaměstnavatel nevyžaduje opačné. Výše náhrady za kilometr se odvíjí od druhu vozidla a je stanovena zákonem nebo ministerstvem.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Od ledna 2024 je průměrná cena za pohonné hmoty stanovena:

- 38,20 Kč /l benzin 95

- 42,60 Kč/l benzin 98

- 38,70 Kč/l nafta

- 7,70 Kč/1 kWh elektřiny

Pro náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu existuje možnost použít buď skutečnou nákupní cenu, prokázanou účtenkou, nebo vyhláškovou cenu stanovenou ministerstvem. Zaměstnanec může volit mezi těmito možnostmi v závislosti na skutečných nákupech.

Vyhláškové ceny pohonných hmot se mohou měnit v průběhu roku, a zaměstnavatel by měl brát v úvahu aktuální sazby při vyúčtování cestovních náhrad. Zaokrouhlování se provádí na desetihaléře směrem nahoru pro účely legislativního stanovení sazeb.

Je důležité, aby zaměstnanec pečlivě evidoval náklady spojené s pracovními cestami a předložil odpovídající doklady k vyúčtování cestovních náhrad.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kdo podává daňové přiznání mzdová účtárna nebo zaměstnanec?

Zaměstnanci, kteří nemají jiné příjmy, obvykle mají daně vyřešeny rychle. Do 15. února podepíší potřebné dokumenty v práci, předloží potvrzení o nárocích na slevy a hotovo. Zaměstnavatel se postará o daňové povinnosti. Existují však situace, kdy musí zaměstnanci vyplnit daňové přiznání sami.

I když si budete daňové přiznání zpracovávat sami, musíte to nahlásit ve mzdové účtárně. Výměnou získáte potvrzení s potřebnými informacemi o příjmech, zálohách na dani z příjmu a odvedeném pojistném.

Termíny pro splnění daňové povinnosti

Zaměstnanci, kteří musí podat daňové přiznání sami, mají dva základní termíny.

- Papírová forma: nejpozději den po Velikonočním pondělí, tedy do 2. dubna.
- Online podání: do 2. května.

Pokud zaměstnanci nemají datovou schránku, mohou využít portál finanční správy MOJE daně k podání daňového přiznání.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Kdy zaměstnanec musí podat přiznání sám

1. Dvě práce: pokud máte dvě zaměstnání, musíte si sami vyzvednout potvrzení o příjmech od obou zaměstnavatelů a vyplnit daňová přiznání.
2. Příjmy mimo zaměstnání: při dalších typech příjmů mimo zaměstnání, například podnikání, pronájem, hudební vystoupení, psaní knih, je třeba daně řešit samostatně. Při příjmech nad 20 000 Kč za rok je nutné uvést je v daňovém přiznání.
3. Dodanění odečitatelných položek: Při předčasném ukončení daňově podporovaných produktů, jako je životní pojištění nebo penzijní spoření, je třeba úlevy z minulých let dodanit.

Kdy zaměstnanec může podat přiznání dobrovolně

1. Uplatnění slevy na poplatníka: pokud nebyl zaměstnán po celý rok, může využít slevu na poplatníka v plné výši.
2. Subjektivní důvody: někteří zaměstnanci se rozhodnou podat daňové přiznání sami z důvodu ochrany soukromí a nechtějí, aby někdo věděl, jak jsou na tom s financemi.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------