Společnost s ručením omezeným se dá založit i nepeněžitým vkladem. Může se jednat o nemovitost či věci, které podniku patří. Nutností je ale ocenění soudním znalcem a celý proces založení je časově náročnější.

Proces zakládání společnosti trvá nejméně 15 dní, často i měsíc či více dle způsobu založení. Dnes je stále častěji využívanou možností koupě firmy na klíč, takzvaně ready-made.