Klíčovými motivy proč podnikatelé zakládají s.r.o. jsou větší prestiž, ručení bez rizika ztráty osobního majetku a daňové výhody.

Riziko spojené s podnikáním na fyzickou osobu je v tom, že ručí celým svým majetkem.

U společnosti s ručením omezeným podnikatelé celým majetkem neručí. "Věřitelům odpovídají pouze majetkem firmy," vysvětluje advokát Lukáš Jansa ze společnosti Jansa, Mokrý, Otevřel a partneři.

Motivem k založení s.r.o. může být i snížení daňové zátěže. Výhodou je flexibilita v jednání za firmu více osobami. Chce-li majitel přestat podnikat nebo pokud zemře, může ji převzít společník.