DPH je daň, kterou připočítávají plátci DPH k poskytovaným službám nebo prodávanému zboží. Tuto daň odvádějí dodavatelé či registrovaní plátci po vyfakturování nebo úhradě od odběratelů finančnímu úřadu.

Plátcem DPH se může stát jak podnikatel(OSVČ) tak i obchodní společnost.

Aktuální sazby DPH

21% - základní sazba DPH (naprostá většina zboží a služeb)

15% - první snížená sazba (potraviny, hromadná doprava, zdravotnické a pečovatelské služby - viz příloha 2 a 3 zákona o DPH)

10% - druhá snížená sazba (kojenecká výživa, léky, hudebniny, knihy)

Od DPH jsou některé služby osbovozeny (rozhlasové a televizní vysílání, zdravotnictví, některé poštovní služby - viz §51 zákona o DPH)

Další informace získáte na www.registrplatcudph.cz