Co je svěřenský fond

Svěřenský fond je způsob správy majetku, který se stává stále populárnějším zejména v oblasti dědických a majetkových sporů. Jedná se o zvláštní právní konstrukci, která umožňuje převést majetek do fondu a určit jeho příjemce, aniž by se vlastnické právo k majetku ztratilo. Tento nástroj je často využíván jako prostředek k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a také jako způsob dědického plánování.

Svěřenský fond se skládá ze tří základních prvků: zakladatele, obmyšleného a správce fondu. Zakladatel je osoba, která převede svůj majetek do fondu. Fond pak vlastní tento majetek a správce fondu se stará o jeho správu a výnosy z něj vyplývající. Příjemcem majetku- obmyšlený může být určena osoba nebo skupina osob, které jsou vymezeny v zakladatelském dokumentu.

Svěřenský fond může být založen buď za účelem dočasné správy majetku nebo na neomezenou dobu. V případě dočasné správy může být například využit pro přechodné období při dědických sporech nebo jako ochranný nástroj při konkurzu. Na druhé straně, svěřenský fond založený na neomezenou dobu může sloužit jako způsob dědického plánování a ochrany majetku před rizikem neoprávněných zásahů.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Svěřenský fond může být založen jak fyzickou osobou, tak právnickou osobou. Jeho založení a fungování je upraveno zvláštním zákonem o svěřenských fondech, který stanoví podmínky pro jeho vznik a správu. Zakladatel může také určit dozorčí orgán, který bude kontrolovat činnost správce fondu a zaručí, že bude dodržován zakladatelský záměr.

Výhodou svěřenského fondu je jeho flexibilita a možnost upravit jeho fungování dle konkrétních potřeb zakladatele. Je možné stanovit různá pravidla pro převod majetku na příjemce, jeho správu a řízení fondu. Svěřenský fond také nabízí výhody z hlediska daňového plánování. Pokud je majetek převeden do fondu, není již součástí majetku zakladatele a nevznikají daňové povinnosti spojené s jeho převodem nebo prodejem. Díky tomu lze využít svěřenský fond jako nástroj pro optimalizaci daňového zatížení a snížení daňových povinností.

Další výhodou svěřenského fondu je jeho ochrana před dluhy. Majetek vložený do fondu již není součástí majetku zakladatele a nelze ho vymáhat v rámci jeho dluhů. Tímto způsobem může být majetek chráněn před rizikem úpadku a jinými dluhy.

Svěřenský fond také umožňuje zachování soukromí a diskrétnosti. Zatímco majetek vložený do společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je veřejně přístupný, svěřenský fond je často anonymní a veřejnosti není znám jeho majetek ani příjemci. To umožňuje ochranu soukromí a diskrétnost v otázkách spojených s majetkovými záležitostmi.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------