Daně a investování

Rostoucí oblíbenost investování v Česku přináší s sebou také povinnost řešit daně. Zde je přehled toho, co musí běžní investoři sledovat a kdy mohou mít pokoj od podávání daňových přiznání.

Pokud jde o daně, rozlišujeme zejména dvě kategorie příjmů: příjmy z prodeje cenných papírů (například akcií, dluhopisů, podílových listů) a příjmy z jejich držby (dividendy nebo úroky, na něž se většinou aplikuje srážková daň). Daňová sazba pro obě kategorie je stejná: 15 % zisku.

Pokud váš celkový daňový základ (tj. příjmy snížené o výdaje) překročí 1 582 812 korun, použije se vyšší daňová sazba 23 % na částku přesahující tuto hranici. Tato sazba však neplatí pro příjmy, na které již byla uplatněna srážková daň ve výši 15 %, jako jsou například úroky nebo dividendy. Vyšší sazba 23 % tedy platí pouze pro prodej cenných papírů.

Pokud vaše příjmy z prodeje cenných papírů za rok nepřesáhnou 100 000 korun, nemusíte podávat daňové přiznání. Je však důležité si uvědomit, že se jedná o celkovou částku za všechny vaše investice a platformy. Nepožaduje se zisk, ale celkový příjem z prodeje cenných papírů.

Druhým kritériem je dodržení časového testu, kdy jste cenné papíry drželi minimálně po dobu tří let. Příjmy z prodeje držených cenných papírů do daňového přiznání nezahrnujete.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Některé situace vyžadují dodržení obou kritérií, jak hranice 100 000 korun, tak časového testu.

Když prodáváte cenné papíry v zahraniční měně, musíte převést příjmy i výdaje do českých korun. K tomu slouží jednotné kurzy stanovené Generálním finančním ředitelstvím nebo denní kurzy ČNB.

Pokud investujete do podílových fondů, nemusíte podávat daňové přiznání, dokud neprodáte své podílové listy. Uplatňovaní kurzů podílových fondů v průběhu jejich držby pro daňové účely není nutné.

Kapitálové zisky z akcií, úroky z dluhopisů a další výnosy jsou také důležitými oblastmi. Srážkovou daň ve výši 15 % obvykle uhradí společnost před vyplacením dividendy nebo úroků. Pokud jsou však tyto příjmy zahrnuty ze zahraničí, musíte je uvést v daňovém přiznání, a to i v případě, že byly již v zahraničí zdaněny. Můžete využít možnost zahrnutí zdanění v zahraničí proti české daňové povinnosti podle smlouvy o dvojím zdanění.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------


Úroky ze spoření obvykle podléhají automatické srážkové dani ve výši 15 %. Pokud však váš účet funguje jako podnikatelský účet, tato srážka se neuplatní a vy budete muset příjem z úroků zdanit sami.

Pokud investujete prostřednictvím platforem, je důležité zhodnotit, zda byly vaše příjmy nad 100 000 korun a zda byly splněny časové testy. Pokud ano, budete muset tyto příjmy uvést v daňovém přiznání.

DPP pracovní dohody: Nová pravidla až od 2025

Dohodáři se mohou prozatím uklidnit ohledně svých příjmů. Nová pravidla, která měla omezit používání dohod o provedení práce od července, budou platit až od příštího roku. Navíc budou uplatněna jinak, než se původně plánovalo.

Omezení dohod o provedení práce (DPP), které mělo začít platit od letošního července, se odložilo. Poslanci rovněž rozhodli, že pravidla, která začnou platit od příštího roku, budou odlišná od těch původně navržených.

V současné době - až do konce letošního roku - mohou být dohody o provedení práce využity pro přivýdělky do 300 hodin za kalendářní rok s měsíční odměnou do 10 tisíc korun. Do této částky se nepřispívá na sociální ani zdravotní pojištění. Pokud má pracovník více dohod u různých zaměstnavatelů a všechny dohody dohromady nepřekračují 10 tisíc korun, neplatí se na ně sociální a zdravotní pojištění, i když jejich celkový výdělek může být vysoký.

Stát se rozhodl zavést limity, aby do státního rozpočtu přitékalo více peněz a aby dohodáři měli vyšší důchod v budoucnosti, protože budou platit více na sociální pojištění.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jak se měly změnit limity pro dohody o provedení práce?

Podle novely, kterou vláda schválila loni, měly od letošního července existovat dvě hranice pro povinnost odvádět pojistné z dohod o provedení práce:

1. Zaměstnanec, který pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, by měl mít limit 25 % průměrné mzdy (tj. 10 500 Kč v roce 2024).

2. Zaměstnanec, který má současně více DPP u různých zaměstnavatelů, by měl mít limit 40 % průměrné mzdy (tj. 17 500 Kč v roce 2024).

Veškeré výdělky dohodářů by měly být evidovány Českou správou sociálního zabezpečení a pokud by se celkový výdělek překročil limit, museli by zaměstnavatelé i pracovníci platit pojistné.

Nastavení nových limitů a povinností však kritizovali daňoví a právní odborníci i zástupci zaměstnavatelských svazů. Upozorňovali, že zaměstnavatelé nebudou vědět, kolik bude dohoda o provedení práce stát. Nedozví se, kolik dohod má pracovník, a zjistí to od sociální správy až ve chvíli, kdy už pro něj pracovat nebude. Přesto by však museli dodatečně odvádět pojistné.

Jak se nakonec změní limity pro dohody o provedení práce od roku 2025?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka přišel s pozměňovacím návrhem, který nyní schválili poslanci. Nová pravidla tak začnou platit až od 1. ledna 2025 a budou odlišná od původního návrhu.

Zaměstnanec si každý měsíc vybere jednu hlavní dohodu, kterou zaměstnavatel nahlásí na sociální správu - v podstatě si ji zarezervuje. Limit této hlavní dohody nesmí přesáhnout 25 % průměrné mzdy (aktuálně 10 500 Kč) a zaměstnavatel bude vědět, že z této dohody nebude odvádět pojistné, ale pouze srážkovou nebo zálohovou daň ve výši 15 % jako dosud.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Systém rezervace bude možné kontrolovat v systému sociální správy. Zaměstnavatelé tak uvidí, že už tam je (nebo není) nějaká dohoda zarezervovaná. Bude to fungovat asi podobně jako systém uplatňování slev na pojistném za zkrácené úvazky, který začal platit od loňského roku a se kterým zaměstnavatelé již umí pracovat.

U ostatních (neoznámených) dohod bude odvod pojistného posuzován buď jako zaměstnání malého rozsahu, kdy je příjem nižší než 4000 korun měsíčně a pojistné se neodvádí, nebo jako standardní zaměstnání s povinným placením pojistného.

Vyšší (25 %) limit u zarezervované dohody bude zaměstnavatel moci uplatnit do doby, než zaměstnanec ukončí tento režim nebo dohodu.

Schválená novela také řeší možnost, aby nedocházelo k „blokaci“ zaměstnance zaměstnavatelem z různých důvodů. Tento režim může na žádost zaměstnance ukončit i sociální správa, pokud zaměstnanec doloží ukončení dohody s daným zaměstnavatelem.

Podle expertů sice nový návrh zdraží firmám brigádníky a dohodáři si také vydělají méně peněz v případě více dohod, ale aspoň budou mít jasná pravidla na rozdíl od původního návrhu.

Jedna novinka z původního návrhu však zůstává: od letošního července musí zaměstnavatelé povinně hlásit všechny dohody o provedení práce České správě sociálního zabezpečení.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jaké změny u dohod jsou již platné?

Některá pravidla pro dohody se změnila již v předchozích měsících. Stát je více směřuje ke klasickému pracovnímu poměru a současně si od nich chce vybrat více peněz.

Od letošního ledna mají dohodáři nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci, včetně náhradního volna. Pokud dohodář pracoval pro zaměstnavatele v předchozích dvanácti měsících alespoň 180 dní, může požádat o přechod na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Pokud firma žádost odmítne, musí to písemně zdůvodnit.

Pracovníci na dohodu si mohou jít k lékaři, vzít si volno na svatbu nebo darovat krev či odjet na tábor. Zaměstnavatel jim musí poskytnout pracovní volno, i když bez nároku na mzdu. Od letošního ledna mohou také čerpat dovolenou, která se vypočítává, jako by pracovali na poloviční úvazek. Za každých 20 odpracovaných hodin získají právo na zhruba hodinu a půl dovolené.

Doplňkové penzijní spoření není dlouhodobý investiční produkt

Přechod mezi penzijními fondy v rámci penzijního připojištění se stal jednodušším. Odborníci tvrdí, že se to vyplatí, navíc se proces přechodu výrazně zjednodušil. V loňském roce dosáhly účastnické fondy v doplňkovém penzijním spoření průměrného zhodnocení peněz o dvacet procent, zatímco konzervativní fondy přidaly devět procent.

Penzijní připojištění příliš nepřispívá ke zhodnocení peněz ve srovnání s doplňkovým penzijním spořením. Součástí vládních změn jsou i úpravy podmínek pro přechod mezi účastnickými fondy v novém doplňkovém penzijním spoření a transformovanými fondy starého penzijního připojištění.

Není vždy výhodné převést peníze, pokud máte v úmyslu smlouvu brzy ukončit. Možností je převést peníze do povinného konzervativního fondu. Je však rozumné nevybrat akciový fond a ukončit smlouvu například po roce investování, neboť může dojít k ztrátě.

Doplňkové penzijní spoření se doporučuje všem do 50 let. To platí vždy, pokud je investiční horizont delší než deset let. Je škoda ztratit možnost zhodnocení v transformovaném fondu.

Stále mnoho lidí zůstává v transformovaných fondech, které nepříliš zhodnocují peníze. Důvodem je, že musí udržet kladné zhodnocení každý rok, což omezuje investiční možnosti. V doplňkovém penzijním spoření mohou fondy i ztratit, ale také mohou mimořádně vydělat. To je běžné na finančních trzích. Nicméně mnozí lidé v Česku stále preferují jistotu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Rozdíl mezi starým a novým doplňkovým penzijním spořením je přes 600 tisíc ve prospěch starého penzijního připojištění. V této skupině je mnoho lidí starších 50 let. U lidí starších 60 let je důležité zvážit, zda chtějí smlouvu brzy ukončit, nebo pracovat a dále spořit.

Nový fond v doplňkovém penzijním spoření není totéž co nový dlouhodobý investiční produkt. I když jde o nový alternativní fond, je to stále penzijní fond v rámci třetího důchodového pilíře. Je třeba si však dát pozor, aby se nepropojily s novým dlouhodobým investičním produktem.

Revoluce v zákoníku práce

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil návrh významných změn v zákoníku práce. Zde je jejich souhrn.

Český zákoník práce je podle odborníků v mnoha ohledech zastaralý. Částečně je založen na pravidlech z roku 1965, kdy převažovaly velké státní podniky a neexistovaly malé a střední firmy. Proto nesplňuje potřeby současného trhu práce.

Při přípravě novely se ministerstvo inspirovalo u zemí jako Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy fungují. K přípravě změn byli také přizváni sociální partneři a odborníci na pracovní právo a personalistiku.

Návrh novely nyní míří do připomínkového řízení a poté bude projednáván vládou a parlamentem. Nová pravidla by měla nabýt platnosti od ledna 2025.

Hned několik změn má podpořit rodiče malých dětí a usnadnit sladění rodinného a pracovního života.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dvouletá jistota místa

Novela umožní zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat u stejného zaměstnavatele stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na dovolenou. Rodiče se také budou moci vrátit na stejnou pozici a pracoviště až do druhého roku věku dítěte.

Kratší výpovědi

Výpovědní doba se zkrátí na dva měsíce a začne běžet ihned po doručení výpovědi. Dříve začínala výpovědní doba prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

Odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti

Zaměstnanci budou mít nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši jako odstupné. Náklady na odstupné ponese pojišťovna.

Problémový zaměstnanec bude za měsíc pryč

Výpovědní doba u výpovědí spojených s pochybením zaměstnance se zkrátí na jeden měsíc. Doba pro propuštění z kázeňských důvodů se prodlouží na tři měsíce.

Zkušební doba se prodlouží

Zkušební doba se prodlouží na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků na osm měsíců. Zaměstnanci si budou moci dohodnout pracovní dobu i na pracovišti.

Kratší odpočinek při havárii

Firma může zaměstnanci v havarijních situacích poskytnout kratší denní odpočinek, minimálně šest hodin.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dětská práce

Mladiství od 14 let budou moci pracovat i bez ukončeného základního vzdělání, ale jen v době hlavních prázdnin.

Mzda nebude jen v korunách

Firmy mohou zaměstnancům vyplácet mzdu v cizí měně na základě dohody.

Takový je souhrn navrhovaných změn v zákoníku práce, které mají přinést větší flexibilitu a zlepšit podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Daňové odpočty na výzkum a vývoj budou předvídatelnější

Daňové odpočty na výzkum a vývoj jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi.

V rámci pilotního projektu bude testováno posuzování výzkumné a vývojové činnosti odborníky z příslušného oboru prostřednictvím technické karty – dotazníku, který by měl pomoci s posouzením mezinárodně platných kritérií pro aktivity ve výzkumu a vývoji. Na přípravě dotazníku i následném vyhodnocování pilotního projektu spolupracuje Finanční správa ČR s experty z Technologické agentury ČR (TAČR) a z Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zapojení technických odborníků zvýší právní jistotu a motivaci firem investovat do výzkumu a vývoje a zefektivní průběh daňových řízení. Na to cílí rovněž úprava zákona o daních z příjmů, která s účinností od 1. 1. 2024 výslovně zakotvila možnost prokazování povinných náležitostí obsažených v projektové dokumentaci dalšími důkazními prostředky.

S ohledem na povinnost mlčenlivosti bude možné expertní posouzení činnosti deklarované jako výzkum a vývoj provést pouze se souhlasem příslušného daňového poplatníka. Finanční správa ČR vytipovala několik probíhajících daňových řízení, při nichž správci daně ověřují uplatněný odpočet nákladů na výzkum a vývoj a mohla by proto posloužit jako pilotní projekt využití nezávislého expertního posouzení. Pokud se poplatník rozhodne této možnosti využít, jeho odborní pracovníci popíší v technické kartě základní informace o projektu a správce daně požádá TAČR o nalezení odborníka pro příslušnou oblast. Ten následně vypracuje protokol hodnocení obsahující posouzení věcné povahy činnosti, který bude důkazním prostředkem v daňovém řízení.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Posílení daňových odpočtů na výzkum a vývoj je mimo jiné jedním z opatření nedávno představené reformy transferu znalostí (transfer.gov.cz). Její součástí je i zavedení dalších nástrojů nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnicích.

Technická karta je rozdělena na dva oddíly: oznámení o záměru odpočtu a technický popis činnosti. Ve druhém oddíle firma popíše cíle uvedené v projektové dokumentaci, etapy realizace projektů a zhodnotí výsledky své činnosti. Technická karta a provedené expertní hodnocení má pomoci v rámci daňových řízení odlišit výzkum a vývoj od ostatních příbuzných činností, k čemuž slouží standardní mezinárodně platná kritéria, jako například tzv. ocenitelný prvek novosti či výzkumná nejistota.