Firmy v ČR můžete získat dvěma způsoby. Prvním a lehčím způsobem je koupě tzv. ready-made společnosti již předzaložené a připravené k podnikání. Druhým způsobem je založit společnost na míru dle požadavků zákazníka. Koupě založené společnosti je rychlejší než založení společnosti na míru.

Nejčastěji zakládané nebo kupované firmy v ČR jsou společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.) nebo evropské společnosti (SE).

Společnost s ručením omezeným s.r.o. řídí jeden nebo více jednatelů. Vlastníkem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více společníků, vlastník obchodního podílu.

Akciová společnost a.s. je řízena představenstvem, které může být jednočlenné nebo tříčlenné. Kontrolní orgán je dozorčí rada, také tříčlenná. Vlastníkem společnosti je jeden nebo více akcionářů, vlastníci akcií.

Evropská společnost SE je řízena představenstvem, které může být jednočlenné nebo vícečlenné. Kontrolní orgán je dozorčí rada, jednočlenná nebo vícečlenná. Vlastníkem společnosti je jeden nebo více akcionářů, vlastníci akcií. Základní kapitál společnosti je v 120 000 Euro.