Kdo je mzdová účetní? Mzdová účetní zpracovává výpočet mzdy zaměstnanců obchodní společnosti. Každý měsíc musí uzavřít podklady pro výpočet mzdy. Provádí výpočty mezd a kontroluje převody bonusů, docházkové systémy a změny osobních údajů. Provádí roční uzávěrku. Po přijetí nového zaměstnance zakládá mzdový list a kompletuje spisy jednotlivých zaměstnanců. Komunikuje se zdravotními pojišťovnami a se okresní správa sociálního zabezpečení ohledně zaměstnanců.

Vedení účetnictví

Naše společnost Vám nabízí zpracování mezd samostatně nebo v kompletu s vedení účetnictví. Podklady pro zpracování mezd dodáváte vždy na začátku dalšího měsíce v elektronické podobě (mailem). Všechny výstupy, které potřebujete pro zaměstnance (výplatní pásky, dobírky mezd, příkazy k úhradě) Vám naše účetní kancelář Plzeň pošle také elektronicky na mail.

Mzdová účetní jedná i s institucemi, jako jsou exekutorské úřady či insolvenční správci, pokud se Vaši zaměstnanci dostali do potíží se splácením svých dluhů.