Sídlem právnické osoby je adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí, tedy místo, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat.

Zápis změny sídla do obchodního rejstříku má pouze charakter deklaratorní, určení sídla právnické osoby je však jedním z nezbytných předpokladů jejího vzniku a existence, musí být proto uvedeno ve společenské smlouvě, případně zřizovací listině.

Postačí však, je-li v takovém dokumentu namísto celé adresy uvedena pouze obec, v níž je sídlo právnické osoby.