Prodej firem

Prodej firem, ready made společností, což jsou předem založené společnosti s již existujícími právními strukturami, může být pro podnikatele atraktivním způsobem, jak rychle a snadno začít své podnikání. Specializované společnosti, které se zabývají prodejem ready made firem, vám pomohou s nastavením společnosti tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

Když se rozhodnete pro nákup ready made firmy, můžete začít své podnikání prakticky okamžitě. To znamená, že nemusíte čekat na proces zakládání firmy a všechny související administrativní kroky. Specializované firmy mají ready made firmy již připravené a mohou je předat během krátké doby.

Profesionální firmy, které se zabývají prodejem ready made firem, mají širokou škálu znalostí o daních, právních aspektech a regulacích souvisejících s podnikáním. Tím vám mohou poskytnout cenné rady a odbornou pomoc při výběru a zakoupení správné ready made firmy.

Když kupujete ready made firmu od profesionálů, můžete mít větší jistotu ohledně důvěrnosti a bezpečnosti celé transakce. Tyto firmy mají postupy a smlouvy, které zajišťují vaše práva a zájmy.

Zakládání firmy od nuly může být časově náročný proces a může vyžadovat investici do právního poradenství a dalších služeb. Když koupíte ready made firmu, šetříte čas i peníze.

Specializované firmy vám poskytnou transparentní postup pro nákup ready made firmy. To zahrnuje jasné informace o ceně, struktuře firmy a všech právních aspektech.

Profesionální firmy se snaží minimalizovat rizika pro své klienty. To znamená, že vám poskytnou ready made firmu, která je v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

Prodej ready made firem může být pro podnikatele atraktivním způsobem, jak rychle a snadno začít své podnikání. Spolupráce s profesionálními firmami, které se na tento druh transakcí specializují, může výrazně usnadnit a zefektivnit celý proces. Zároveň vám umožní využít jejich znalostí a zkušeností k tomu, abyste si vybrali tu nejlepší ready made firmu pro své podnikatelské potřeby.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Prodej obchodního podílu s.r.o.

Prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je běžným procesem, který může nastat z různých důvodů, například kvůli změně majitelů, investičním rozhodnutím nebo změně strategie firmy. Pro zainteresované strany je důležité znát postup a právní požadavky, které s tímto procesem souvisejí.

Majitelé s.r.o. tedy společníci a potenciální kupci se dohodnou na ceně a podmínkách prodeje. Toto je zásadní krok, který vyžaduje pečlivou dohodu mezi stranami.

Pokud má s.r.o. více společníků, je obvykle třeba, aby se prodej schválil na valné hromadě společnosti. K tomu je zapotřebí souhlasu většiny podílníků. Ostatní společníci ve společnosti mohou mít předkupní právo na zakoupení podílu, který se prodává. Pokud tuto možnost mají, musí prodávající svůj podíl nabídnout ostatním společníkům ke koupi přednostně.

Jakmile jsou podmínky stanoveny a schváleny, strany uzavřou smlouvu, která obsahuje veškeré důležité informace, včetně ceny a dalších podmínek.

Po uzavření smlouvy  je třeba zápis změny vlastníka obchodního podílu do Obchodního rejstříku. Tento krok zajišťuje, že nový vlastník bude oficiálně uznán.

Prodej obchodního podílu ve s.r.o. může být komplexním procesem, a proto je důležité pečlivě plánovat a konzultovat s odborníky. Každý případ může být jedinečný, a proto je individuální přístup klíčovým prvkem úspěšného prodeje obchodního podílu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Právnická vs fyzická osoba

Právnická osoba a fyzická osoba jsou dvě základní kategorie, do kterých se dělí subjekty v právním systému České republiky. Každá z těchto kategorií má své specifické charakteristiky a povinnosti.

Fyzická osoba – OSVČ - FO

Fyzická osoba je právnický termín pro jednotlivce, lidi jako vy a já, kteří podnikají na unikátní identifikační číslo. Jejich daňové číslo je CZ a rodné číslo.

Fyzické osoby – osoby samostatně výdělečně činné jsou osobně odpovědné za své závazky a dluhy. To znamená, že pokud máte jako podnikatel dluhy může být váš osobní majetek použit k uspokojení těchto dluhů.

Fyzické osoby - živnostníci a samostatně výdělečně činné osoby mají povinnost platit daně z příjmu a další poplatky.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Právnická osoba – PO

Právnická osoba je právní entita, která je vytvořena podle zákona. Může jít o společnost např. s.r.o. nebo a.s., korporaci, neziskovou organizaci nebo jinou právní strukturu.

Právnické osoby mají oddělenou odpovědnost od svých zakladatelů a členů. To znamená, že majetek právnické osoby je oddělen od majetku jednotlivců, kteří ji vlastní.

Právnické osoby mohou podnikat a provozovat obchodní činnost. Jsou povinny platit daně a dodržovat právní předpisy.

Právnické osoby mohou být zakládány a vlastněny různými subjekty, včetně jiných právnických osob. Například může být založena akciová společnost (a.s.) s akcionáři.

Rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou je tedy vlastně základním důležitým konceptem v právním systému České republiky. Každý typ subjektu má své vlastní výhody a nevýhody, a rozhodnutí, které je pro vás nejlepší, závisí na vašich konkrétních potřebách a cílech.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kontrolní hlášení: Jak a proč ho podávat

Kontrolní hlášení je důležitým nástrojem pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice. Slouží k hlášení informací o realizovaných obchodech a transakcích, a to nejen pro účely daně, ale i pro kontrolu a dohled nad hospodařením s DPH.

Co je kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je daňová povinnost pro plátce DPH v České republice. Jedná se o podání elektronického formuláře, který obsahuje podrobné informace o transakcích, které podnikatelé (OSVČ, s.r.o., a.s. atd.) uskutečnili v rámci svého podnikání. Hlášení obsahuje detaily o nákupu a prodeji zboží a služeb, včetně informací o DPH.

Kdo je povinen podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je povinné pro všechny plátce DPH v České republice, kteří dosáhnou určitého stanoveného limitu pro zdanitelné obraty v rámci kalendářního roku. Tato hranice může být upravena v průběhu let, a proto je důležité sledovat aktuální legislativu.

Plátci DPH jsou povinni podávat kontrolní hlášení elektronicky Finanční správě České republiky v souladu s platnými termíny. Kontrolní hlášení se podává měsíčně nebo čtvrtletně dle rozhodnutí Finančního úřadu.

Co obsahuje kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obsahuje různé informace o obchodech a transakcích, které plátce DPH uskutečnil během daného období. K těmto informacím patří:

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

- Detaily o nákupu a prodeji zboží a služeb: Kontrolní hlášení obsahuje seznam všech obchodních transakcí včetně údajů o partnerovi, datumu, částce a sazbě DPH.

- Zdanitelné obraty: Plátci DPH jsou povinni uvést své zdanitelné obraty, které slouží k výpočtu částky DPH, kterou musí odvést.

- Osvobozené transakce: V hlášení se také uvádí informace o transakcích, které jsou osvobozeny od DPH.

- Oznamování specifických událostí: Plátci jsou povinni informovat o specifických událostech, jako jsou korekce předchozích období nebo opravy.

Proč je kontrolní hlášení důležité?

Kontrolní hlášení je klíčovým prvkem daňového systému v České republice. Slouží nejen k výpočtu a placení DPH, ale také k monitorování hospodaření s DPH a kontrole dodržování daňových předpisů. Důkladné a správné podávání kontrolního hlášení pomáhá zabránit daňovým únikům a zajišťuje férové podmínky pro všechny podnikatele na trhu.

Nesplnění povinnosti podávat kontrolní hlášení nebo jeho nesprávné podání může mít vážné důsledky, včetně sankcí a pokut. Proto je důležité, aby plátci DPH dbali na správné a včasné podávání tohoto hlášení.

Více informací o tom Jak se stát plátcem DPH

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Hotová firma k prodeji

Hotová firma k prodeji je předem založená společnost, která je připravena k okamžitému převzetí a provozování podnikání. Tato možnost je atraktivní pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat rychle a nemít starosti s celým procesem zakládání nové společnosti.

Typy hotových firem: Existují různé typy hotových firem nečjčastěji s.r.o. (společnost s ručením omezeným) a a.s. (akciová společnost). Podnikatelé mohou vybrat ten typ společnosti, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Základní kapitál: Hotová firma obvykle již má splacen základní kapitál, což usnadňuje rychlý start podnikání.

Historie firmy: Hotová firma, připravená k prodeji je čistá a nikdo na ni nikdy nepodnikal.

Daňové a právní záležitosti: Při nákupu hotové firmy je důležité konzultovat se specialistou na daňové a právní záležitosti, aby se zjistilo, zda jsou všechny povinnosti a dokumentace v souladu s platnými předpisy.

Registrace změn: Po zakoupení hotové firmy může být nutné provést některé změny, jako například změnu názvu, sídla nebo předmětu podnikání. Tyto změny musí být zaregistrovány na příslušném úřadu.

Profesionální pomoc: Je vždy dobré konzultovat s odborníky na zakládání společností požadované nastavení společnosti, aby vyhovovala vašim požadavkům.

Hotová firma k prodeji může být výhodnou volbou pro podnikatele, kteří chtějí rychle rozjet své podnikání v České republice.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------