Můžeme Vás začít zastupovat i pokud nejste naším stálým zákazníkem, kontrola byla zahájena Vy cítíte, že se kontrola vyvíjí pro Vás nepříznivým  směrem. Nejenom Vy děláte chyby, ale i úředníci finančních úřadů.

Pokud již jste kontrolováni správcem daně a máte podepsat protokol o převzetí zprávy o kontrole, před podepsáním vždy uveďte svoji námitku. 
Uveďte: Nesouhlasím  se závěry a své důvody doložím po poradě s daňovým poradcem.

Nepodepisujte předtištěný text ,kde bude napsáno: Daňový subjekt prohlašuje, že nemá další podklady.Řádek přeškrtněte nebo doplňte před Váš podpis: další podklady dohledáme a doložíme dodatečně.

Zpět na stránku Vedení účetnictví