Revoluce v zákoníku práce

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil návrh významných změn v zákoníku práce. Zde je jejich souhrn.

Český zákoník práce je podle odborníků v mnoha ohledech zastaralý. Částečně je založen na pravidlech z roku 1965, kdy převažovaly velké státní podniky a neexistovaly malé a střední firmy. Proto nesplňuje potřeby současného trhu práce.

Při přípravě novely se ministerstvo inspirovalo u zemí jako Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy fungují. K přípravě změn byli také přizváni sociální partneři a odborníci na pracovní právo a personalistiku.

Návrh novely nyní míří do připomínkového řízení a poté bude projednáván vládou a parlamentem. Nová pravidla by měla nabýt platnosti od ledna 2025.

Hned několik změn má podpořit rodiče malých dětí a usnadnit sladění rodinného a pracovního života.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dvouletá jistota místa

Novela umožní zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat u stejného zaměstnavatele stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na dovolenou. Rodiče se také budou moci vrátit na stejnou pozici a pracoviště až do druhého roku věku dítěte.

Kratší výpovědi

Výpovědní doba se zkrátí na dva měsíce a začne běžet ihned po doručení výpovědi. Dříve začínala výpovědní doba prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

Odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti

Zaměstnanci budou mít nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši jako odstupné. Náklady na odstupné ponese pojišťovna.

Problémový zaměstnanec bude za měsíc pryč

Výpovědní doba u výpovědí spojených s pochybením zaměstnance se zkrátí na jeden měsíc. Doba pro propuštění z kázeňských důvodů se prodlouží na tři měsíce.

Zkušební doba se prodlouží

Zkušební doba se prodlouží na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků na osm měsíců. Zaměstnanci si budou moci dohodnout pracovní dobu i na pracovišti.

Kratší odpočinek při havárii

Firma může zaměstnanci v havarijních situacích poskytnout kratší denní odpočinek, minimálně šest hodin.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dětská práce

Mladiství od 14 let budou moci pracovat i bez ukončeného základního vzdělání, ale jen v době hlavních prázdnin.

Mzda nebude jen v korunách

Firmy mohou zaměstnancům vyplácet mzdu v cizí měně na základě dohody.

Takový je souhrn navrhovaných změn v zákoníku práce, které mají přinést větší flexibilitu a zlepšit podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Doplňkové penzijní spoření není dlouhodobý investiční produkt

Přechod mezi penzijními fondy v rámci penzijního připojištění se stal jednodušším. Odborníci tvrdí, že se to vyplatí, navíc se proces přechodu výrazně zjednodušil. V loňském roce dosáhly účastnické fondy v doplňkovém penzijním spoření průměrného zhodnocení peněz o dvacet procent, zatímco konzervativní fondy přidaly devět procent.

Penzijní připojištění příliš nepřispívá ke zhodnocení peněz ve srovnání s doplňkovým penzijním spořením. Součástí vládních změn jsou i úpravy podmínek pro přechod mezi účastnickými fondy v novém doplňkovém penzijním spoření a transformovanými fondy starého penzijního připojištění.

Není vždy výhodné převést peníze, pokud máte v úmyslu smlouvu brzy ukončit. Možností je převést peníze do povinného konzervativního fondu. Je však rozumné nevybrat akciový fond a ukončit smlouvu například po roce investování, neboť může dojít k ztrátě.

Doplňkové penzijní spoření se doporučuje všem do 50 let. To platí vždy, pokud je investiční horizont delší než deset let. Je škoda ztratit možnost zhodnocení v transformovaném fondu.

Stále mnoho lidí zůstává v transformovaných fondech, které nepříliš zhodnocují peníze. Důvodem je, že musí udržet kladné zhodnocení každý rok, což omezuje investiční možnosti. V doplňkovém penzijním spoření mohou fondy i ztratit, ale také mohou mimořádně vydělat. To je běžné na finančních trzích. Nicméně mnozí lidé v Česku stále preferují jistotu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Rozdíl mezi starým a novým doplňkovým penzijním spořením je přes 600 tisíc ve prospěch starého penzijního připojištění. V této skupině je mnoho lidí starších 50 let. U lidí starších 60 let je důležité zvážit, zda chtějí smlouvu brzy ukončit, nebo pracovat a dále spořit.

Nový fond v doplňkovém penzijním spoření není totéž co nový dlouhodobý investiční produkt. I když jde o nový alternativní fond, je to stále penzijní fond v rámci třetího důchodového pilíře. Je třeba si však dát pozor, aby se nepropojily s novým dlouhodobým investičním produktem.

Předčasný důchod

Rozhodnutí odejít ze zaměstnání do předčasného důchodu s sebou nese několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit. Při takovém kroku je důležité mít na paměti, že se s ním pojí několik finančních aspektů a možností, jakými je nutné se řídit.

Krácení za předčasnost

Při odchodu do předčasného důchodu dochází k určitému krácení částky důchodu, konkrétně 1,5% výpočtového základu za každých započnutých 90 kalendářních dní před plánovaným důchodovým věkem. Tento výpočet se odvíjí od výše výpočtového základu.

Výpočtový základ

Důležitým prvkem je i samotný výpočtový základ, který ovlivňuje výši krácení důchodu. Je důležité mít na paměti, že tento výpočtový základ může být vyšší než přiznaný starobní důchod, což může zvýšit finanční dopad krácení.

Individuální situace

Finanční rozdíl a dopady předčasného odchodu do důchodu jsou velmi individuální a závisí na konkrétních okolnostech každého jednotlivce. Je důležité zvážit vlastní situaci, příjmy a délku pojištění před rozhodnutím o předčasném odchodu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Podpora v nezaměstnanosti

Před přechodem do předčasného důchodu je dobré zvážit možnost využití podpory v nezaměstnanosti na úřadu práce. Tím lze snížit krácení za předčasnost a zároveň zvýšit dobu pojištění.

Celkově je tedy nutné pečlivě zvážit všechny faktory a možnosti před rozhodnutím o předčasném odchodu do důchodu, aby bylo možné zvolit nejvhodnější variantu v souladu s vlastními potřebami a situací.

Daňové odpočty na výzkum a vývoj budou předvídatelnější

Daňové odpočty na výzkum a vývoj jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi.

V rámci pilotního projektu bude testováno posuzování výzkumné a vývojové činnosti odborníky z příslušného oboru prostřednictvím technické karty – dotazníku, který by měl pomoci s posouzením mezinárodně platných kritérií pro aktivity ve výzkumu a vývoji. Na přípravě dotazníku i následném vyhodnocování pilotního projektu spolupracuje Finanční správa ČR s experty z Technologické agentury ČR (TAČR) a z Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zapojení technických odborníků zvýší právní jistotu a motivaci firem investovat do výzkumu a vývoje a zefektivní průběh daňových řízení. Na to cílí rovněž úprava zákona o daních z příjmů, která s účinností od 1. 1. 2024 výslovně zakotvila možnost prokazování povinných náležitostí obsažených v projektové dokumentaci dalšími důkazními prostředky.

S ohledem na povinnost mlčenlivosti bude možné expertní posouzení činnosti deklarované jako výzkum a vývoj provést pouze se souhlasem příslušného daňového poplatníka. Finanční správa ČR vytipovala několik probíhajících daňových řízení, při nichž správci daně ověřují uplatněný odpočet nákladů na výzkum a vývoj a mohla by proto posloužit jako pilotní projekt využití nezávislého expertního posouzení. Pokud se poplatník rozhodne této možnosti využít, jeho odborní pracovníci popíší v technické kartě základní informace o projektu a správce daně požádá TAČR o nalezení odborníka pro příslušnou oblast. Ten následně vypracuje protokol hodnocení obsahující posouzení věcné povahy činnosti, který bude důkazním prostředkem v daňovém řízení.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Posílení daňových odpočtů na výzkum a vývoj je mimo jiné jedním z opatření nedávno představené reformy transferu znalostí (transfer.gov.cz). Její součástí je i zavedení dalších nástrojů nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnicích.

Technická karta je rozdělena na dva oddíly: oznámení o záměru odpočtu a technický popis činnosti. Ve druhém oddíle firma popíše cíle uvedené v projektové dokumentaci, etapy realizace projektů a zhodnotí výsledky své činnosti. Technická karta a provedené expertní hodnocení má pomoci v rámci daňových řízení odlišit výzkum a vývoj od ostatních příbuzných činností, k čemuž slouží standardní mezinárodně platná kritéria, jako například tzv. ocenitelný prvek novosti či výzkumná nejistota.

Základní kroky přípravy daňového přiznání

Příprava daňového přiznání pro rok 2023 se stává aktuální, neboť zbývá necelý měsíc do termínu pro jeho elektronické podání. Pokud chcete vyhnout chybám, máme pro vás několik tipů, na co si dát pozor.

Identifikujte zdanitelné příjmy

Prvním krokem je zjistit základ daně. Důležité je mít přehled o všech příjmech, které jste v roce 2023 obdrželi, a zjistit, které z nich musíte uvést ve svém daňovém přiznání. Mezi zdanitelné příjmy patří například mzdy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, pronájmu nemovitostí, dividendy a úroky z kapitálového majetku.

Možnosti optimalizace

Je důležité zvážit, zda lze snížit základ daně o náklady. V případě příjmů z podnikání nebo pronájmu můžete vybrat mezi skutečnými náklady a paušálními výdaji. Dále můžete snížit daňovou povinnost díky odpočitatelným položkám nebo slevám na dani. Za rok 2023 platí naposledy tyto položky.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Buďte pozorní při zaokrouhlování

Při vyplňování daňového přiznání si dejte pozor na zaokrouhlování částek. Obvykle se zaokrouhlují na celé koruny, přičemž platí standardní matematické pravidlo.

Zjistěte si správný příslušný finanční úřad

Je důležité podat daňové přiznání na správný finanční úřad podle vašeho bydliště nebo hlášeného přechodného pobytu.

Nezapomeňte zaplatit včas

Platba daně musí být provedena do termínu podání daňového přiznání. Doporučuje se neotálet s platbou, aby nedošlo k úrokovým sankcím za prodlení.

Využijte možnosti posunutí termínu

Pokud víte, že nestihnete doručit daňové přiznání včas, máte možnost využít lhůtu následujících pěti pracovních dnů nebo požádat finanční úřad o prodloužení lhůty až o tři měsíce. Je nutné podat žádost o prodloužení lhůty včas a náležitě zdůvodnit důvody.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------