Ready made sro jsou společnosti s ručením omezeným s.r.o., která je předzaložená a připravená k prodeji. Koupit ready made s.r.o. je nejlehčí možnost pořízení společnosti. Na ready-made sro můžete začít podnikat ze dne na den. Ready made sro již existuje a má přidělené IČ.

S.r.o. - společnosti s ručením omezeným - řídí jednatel nebo jednatelé. Vlastníkem společnosti s ručením omezeným je vlastník obchodního podílu tedy společník nebo společníci. Jednatel a společník může být jedna a tatáž osoba. Jednatel a společník společnosti s ručením omezeným může být i zahraniční osoba (cizinec).

Každá made sro musí mít vymezen předmět podnikání nebo činnosti. Příslušné živnostenské listy vydává živnostenský úřad.