Plátce DPH vs. neplátce

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá spotřební daň, která se uplatňuje na většinu zboží a služeb prodávaných v rámci země. V České republice se podnikatelé mohou setkat se dvěma různými statusem v rámci DPH - plátci a neplátci. Rozdíly mezi těmito statusem mají důležité dopady na způsob vedení podnikání, povinnosti a nároky na odpočty. V tomto článku si představíme hlavní rozdíly mezi podnikatelem plátcem DPH a neplátcem.

Registrace jako plátce DPH - Podnikatelé (OSVČ, obchodní společnosti) se stávají plátcem DPH, pokud jejich obrat za předchozích 12 měsíců přesáhne stanovený limit, který je v současné době 2 milion Kč. Podnikatelé s nižším obratem se mohou dobrovolně zaregistrovat jako plátci DPH. Neplátci DPH jsou podnikatelé, jejichž obrat nepřesahuje tento limit a nezaregistrovali se dobrovolně jako plátci.

Povinnosti plátců a neplátců DPH - Plátci DPH mají několik povinností, které neplátci nemají. Plátci musí: a) Vyúčtovat DPH na všech prodaných zbožích a službách. b) Předkládat daňové přiznání k DPH, obvykle měsíčně nebo čtvrtletně. c) Dodržovat přísnější účetní a evidenční požadavky. d) Předkládat kontrolní hlášení, obvykle měsíčně nebo čtvrtletně.

Neplátci DPH nemusí vyúčtovat DPH na prodaném zboží a službách a nemají povinnost předkládat daňové přiznání k DPH.

Odpočet DPH - Jedním z hlavních rozdílů mezi plátcem a neplátcem DPH je možnost odpočítat vstupní DPH. Plátci DPH mají právo odpočítat DPH zaplacenou na nákladech spojených s podnikáním, což snižuje celkovou daňovou zátěž. Neplátci DPH tuto možnost nemají a vstupní DPH je pro ně nákladem.

Pomůžeme Vám s Vaší registrací k DPH. Probereme spolu Váš záměr a vyhodnotíme, jakou cestou by bylo nejlepší se vydat tak, abyste neplýtvali časem a penězi.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Virtuální sídlo a virtuální kancelář jsou dvě různé možnosti pro obchodní společnosti a podnikatele, kteří potřebují sídlo svého podnikání, ale nechtějí platit za trvalý pronájem kancelářských prostor. Obě tyto možnosti umožňují firmám mít profesionální adresu pro podnikání, ale fungují různým způsobem a mají různé výhody.

Virtuální sídlo je služba poskytovaná společnostmi, které nabízejí adresu a sídlo pro vaši firmu, aniž byste museli skutečně pronajmout kancelářský prostor. Toto virtuální sídlo se obvykle nachází na prestižní adrese a může být používáno pro oficiální dokumenty, včetně faktur a smluv. Klienti, kteří vám chtějí zaslat poštu, mohou zasílat dopisy na tuto adresu a společnost vám je následně přepošle na vaši skutečnou adresu. Virtuální sídlo také může poskytovat další služby, jako jsou například telefonní linky nebo virtualizované administrativní služby.

Na druhé straně virtuální kancelář je fyzické místo, které může být pronajato na částečný nebo plný pracovní den. Tyto prostory obvykle zahrnují řadu kanceláří a místností pro schůzky a konference, které mohou být využívány podle potřeby. Virtuální kancelář také poskytuje služby jako jsou recepce, podpora IT a administrativní podpora.

Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi spočívá v tom, že virtuální sídlo je pouze adresa, zatímco virtuální kancelář je fyzický prostor. Virtuální sídlo se obvykle používá pro oficiální dokumenty a adresování pošty, zatímco virtuální kancelář poskytuje prostor pro pracovní schůzky a konference.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Další rozdíl spočívá v tom, že virtuální sídlo je obvykle levnější než virtuální kancelář. Virtuální sídlo je obvykle využíváno pro jednoduché administrativní účely, zatímco virtuální kancelář může být využívána pro plnohodnotnou práci. Virtuální kancelář také obvykle nabízí více služeb, jako jsou recepce, podpora IT a administrativní podpora, což může být pro mnoho podnikatelů a firem velmi užitečné.

Další výhodou virtuální kanceláře je, že může poskytovat profesionální prostředí pro schůzky s klienty a obchodní partnery. Klienti mohou být přivítáni v moderním a profesionálním prostředí, které může pomoci posílit dojem o firmě. Virtuální kancelář také umožňuje podnikatelům a malým firmám, kteří nemají svůj vlastní fyzický prostor, aby mohli pracovat z jakéhokoliv místa a přitom mít přístup k profesionálnímu prostředí, když to potřebují.

Virtuální kanceláře jsou také vhodné pro podnikatele, kteří cestují často a potřebují pracovní prostor v různých městech nebo dokonce v různých zemích. Může být velmi užitečné mít profesionální pracovní prostor k dispozici, aniž byste museli platit za trvalý pronájem kancelářských prostor.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví je pro každou společnost zákonnou povinností, která vyžaduje přesnost a zkušenosti. Nicméně, některé společnosti si nemohou dovolit mít interní účetní oddělení nebo zaměstnávat plnohodnotnou účetní kvůli vysokým nákladům. V takových případech může být využití externí účetní společnosti AaB výhodnou alternativou.

Jedním z největších důvodů pro využití externí účetní firmy AaB je snížení nákladů. Náklady spojené s interním účetním oddělením jsou často vysoké, zejména pokud společnost nemá dostatek finančních prostředků nebo ještě není dostatečně velká. Externí účetní firma poskytuje služby na základě smluvních podmínek, což znamená, že společnost platí pouze za služby, které využívá, bez nutnosti platit za stálé zaměstnance, jejich výuku a školení.

Účetnictví je velmi náročná činnost, která vyžaduje přesnost a zkušenosti. Chyby v účetnictví mohou mít vážné důsledky, a to jak finanční, tak právní. Externí účetní firma má zkušenosti a odborníci, kteří jsou specializovaní na vedení účetnictví, což minimalizuje riziko chyb.

Externí účetní firma může být mnohem flexibilnější než interní účetní oddělení. Pokud společnost roste nebo se zmenšuje, může externí účetní firma rychle přizpůsobit své služby podle potřeb společnosti. 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Vedení interního účetního oddělení vyžaduje nejen náklady na zaměstnance, ale také náklady na výběr a implementaci softwaru, školení a řízení zaměstnanců, a další administrativní záležitosti. Tyto náklady mohou být značné a mohou být sníženy prostřednictvím externí účetní firmu. Externí účetní firma AaB již má všechny nástroje, které potřebuje, a může snížit náklady na administrativu a softwarovou infrastrukturu.

Daňové a účetní předpisy jsou často složité a mohou se rychle měnit. Externí účetní firma má odborníky, kteří se specializují na tuto oblast a jsou vždy informováni o aktuálních změnách v předpisech. To umožňuje společnosti být v souladu s daňovými a účetními předpisy, což může být pro společnost velmi důležité.

Externí účetní firma může nabízet vyšší úroveň služeb než interní účetní oddělení. Má zkušenosti z různých oblastí a může nabízet rozmanitost služeb. Navíc, pokud společnost využívá služeb externí účetní firmy, má přístup k nejmodernějším technologiím a nejnovějším postupům v účetnictví.

Vedení účetnictví s účetní firmou AaB má mnoho výhod. Společnost může snížit náklady, minimalizovat riziko chyb, získat vyšší úroveň služeb, snížit administrativu a zajistit soulad s daňovými a účetními předpisy. Vzhledem k těmto výhodám by společnost měla zvážit využití služeb externí účetní firmy a najít firmu, která jim bude nejvíce vyhovovat.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Co je svěřenský fond

Svěřenský fond je způsob správy majetku, který se stává stále populárnějším zejména v oblasti dědických a majetkových sporů. Jedná se o zvláštní právní konstrukci, která umožňuje převést majetek do fondu a určit jeho příjemce, aniž by se vlastnické právo k majetku ztratilo. Tento nástroj je často využíván jako prostředek k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a také jako způsob dědického plánování.

Svěřenský fond se skládá ze tří základních prvků: zakladatele, obmyšleného a správce fondu. Zakladatel je osoba, která převede svůj majetek do fondu. Fond pak vlastní tento majetek a správce fondu se stará o jeho správu a výnosy z něj vyplývající. Příjemcem majetku- obmyšlený může být určena osoba nebo skupina osob, které jsou vymezeny v zakladatelském dokumentu.

Svěřenský fond může být založen buď za účelem dočasné správy majetku nebo na neomezenou dobu. V případě dočasné správy může být například využit pro přechodné období při dědických sporech nebo jako ochranný nástroj při konkurzu. Na druhé straně, svěřenský fond založený na neomezenou dobu může sloužit jako způsob dědického plánování a ochrany majetku před rizikem neoprávněných zásahů.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Svěřenský fond může být založen jak fyzickou osobou, tak právnickou osobou. Jeho založení a fungování je upraveno zvláštním zákonem o svěřenských fondech, který stanoví podmínky pro jeho vznik a správu. Zakladatel může také určit dozorčí orgán, který bude kontrolovat činnost správce fondu a zaručí, že bude dodržován zakladatelský záměr.

Výhodou svěřenského fondu je jeho flexibilita a možnost upravit jeho fungování dle konkrétních potřeb zakladatele. Je možné stanovit různá pravidla pro převod majetku na příjemce, jeho správu a řízení fondu. Svěřenský fond také nabízí výhody z hlediska daňového plánování. Pokud je majetek převeden do fondu, není již součástí majetku zakladatele a nevznikají daňové povinnosti spojené s jeho převodem nebo prodejem. Díky tomu lze využít svěřenský fond jako nástroj pro optimalizaci daňového zatížení a snížení daňových povinností.

Další výhodou svěřenského fondu je jeho ochrana před dluhy. Majetek vložený do fondu již není součástí majetku zakladatele a nelze ho vymáhat v rámci jeho dluhů. Tímto způsobem může být majetek chráněn před rizikem úpadku a jinými dluhy.

Svěřenský fond také umožňuje zachování soukromí a diskrétnosti. Zatímco majetek vložený do společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je veřejně přístupný, svěřenský fond je často anonymní a veřejnosti není znám jeho majetek ani příjemci. To umožňuje ochranu soukromí a diskrétnost v otázkách spojených s majetkovými záležitostmi.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zpracování mezd | Mzdové účetnictví

Zpracování mezd je pro každou firmu důležitou součástí správy jejího personálu a účetnictví. Správné a efektivní zpracování mezd může pomoci firmě ušetřit čas a peníze a minimalizovat rizika chyb. Z tohoto důvodu se mnoho firem obrací na specializované společnosti, jako je společnost AaB, která nabízí služby zpracování mezd. Níže je uvedeno několik důvodů, proč nechat zpracování mezd u společnosti AaB.

Zkušenost a odbornost společnosti AaB se specializuje na zpracování mezd a účetnictví již přes dvacet let. Zaměstnanci společnosti AaB jsou odborníci v oblasti mezd a mají velké množství zkušeností s různými typy mezdových systémů a právních předpisů. To znamená, že společnost AaB je schopna poskytnout vysoce kvalitní služby zpracování mezd a minimalizovat rizika chyb.

Úspora času a peněz zpracování mezd externí firmou může být pro malé a střední firmy časově i finančně náročné. Společnost AAB může pomoci ušetřit čas a peníze tím, že převezme zodpovědnost za zpracování mezd. Tím se firma může soustředit na své hlavní činnosti a zlepšit svou produktivitu.

Právní předpisy týkající se zpracování mezd se neustále mění a vyvíjejí. Společnost AaB má k dispozici aktualizované informace o platných právních předpisech a je schopna zajistit, že zpracování mezd firmy je v souladu s těmito předpisy. To může pomoci minimalizovat rizika chyb a pokut.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

raif