Podání daňového přiznání a sankce

Je obvyklé, že většina lidí podává daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob až v posledním týdnu března. Proto Finanční správa rozšiřuje úřední hodiny podacích míst všech finančních úřadů do úterý 2. dubna letošního roku. Finanční úřady budou otevřené od 8 do 17 hodin.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, podléhající daní z příjmů fyzických osob, překročily 50 000 Kč, pokud nejde o příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které jsou zdaněny srážkou podle zvláštní sazby daně. Také osoby, které vykazují daňovou ztrátu, i když jejich příjmy nepřesáhly 50 000 Kč, musí podat daňové přiznání.

Dalšími povinnými osobami jsou daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně. Musí také podat daňové přiznání osoby, které byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za minulá léta, které nebyly zúčtovány v předchozích obdobích, a poplatníci, kteří mají příjmy ze závislé činnosti a uplatňují snížení základu daně o hodnotu daru poskytnutého do zahraničí. Také nerezidenti, kteří využijí postup dle § 36 odst. 7 ZDP, a osoby, které jsou nástupcem v případě úmrtí daňového subjektu, musí podat daňové přiznání. A konečně, i poplatníci, kterým byla zaviněně vyplacena částka na dani nebo daňovém bonusu, a poplatníci, jejichž příjem vznikl v důsledku porušení podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně, musí podat daňové přiznání.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jaké jsou sankce za nedodržení povinností?

Pokud nedodržíte termíny nebo způsob podání daňového přiznání, hrozí vám sankce. Sankce se liší podle formy a délky prodlení. Pokuty mohou dosahovat až 300 000 Kč, v závislosti na konkrétní situaci. Typy sankcí zahrnují pokuty ve výši určitého procenta z daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty za každý den prodlení. Pokuta se nemusí vyměřit, pokud prodlení nepřesahuje pět pracovních dnů. Pokud podané přiznání obsahuje vady, musí správce daně dotyčného vyzvat k jejich opravě. Pokud na tuto výzvu není reakce a problémy nejsou odstraněny, může být vyměřena pokuta.

Jak lze postupovat v případě vyměření pokuty?

V případě, že byla vyměřena pokuta, je možné požádat o její prominutí, pokud bylo prodlení s podáním přiznání způsobeno z oprávněných důvodů. Správce daně může pokutu zcela nebo částečně prominout. Přihlíží se k ekonomickým a sociálním podmínkám daného poplatníka.

Je důležité reagovat na výzvy finančního úřadu a případné vady v přiznání opravit včas, aby se předešlo sankcím a dalším problémům.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------