Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Mezi čisté firmy tzv. ready-made společnosti, které lze bez větších komplikací pořídit v krátkém čase patří akciová společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a evropská společnost (SE).

Tyto společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky a mají splacený základní kapitál.

Akciovou společností je společnost, která má kapitál rozdělený na akcie o různých hodnotách. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Firma společnosti užívá jedno z označení a.s. nebo akc. spol.

U společnosti s ručením omezeným je základní kapitál tvořen vklady společníků a ti také ručí za závazky společnosti do doby než je spacení vkladů vloženo do obchodního rejstříku.

Ke vzniku evropské společnosti dochází za obdobných podmínek, jaké se vyžadují pro vznik tuzemských akciových společností.