Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Základní kapitál obchodní společnosti je finanční částka, kterou zakladatelé společnosti vloží do firmy při jejím založení. Tento kapitál je rozdělen na podíly (akcie nebo podílové listy), které jsou rozděleny mezi akcionáře nebo společníky. Základní kapitál je určen k zajištění základního financování společnosti a slouží jako záruka pro její věřitele.

Základní kapitál je základním ukazatelem finanční síly společnosti a je důležitý pro věřitele a obchodní partnery, protože naznačuje, jakou míru závazků může společnost splnit. Základní kapitál je zpravidla uveden ve stanovách společnosti a měl by být v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je příspustné již před tímto splacením.

Základní kapitál u společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je od 1 Kč.

Základní kapitál u akciové společnosti (a.s.) je 2.000.000 Kč a je rozdělen do příslušného počtu akcií.

Základní kapitál u evropské společnosti (SE) je 120.000 Euro a je rozdělen do příslušného počtu akcií.