Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Evropská společnost SE - (Societas Europaea) je evropská akciová společnost. Sídlo SE musí mít v některém ze států, které patří do Evropské unie. Výhodou společnosti je možnost přesídlovat na území jiných členských. V evropské společnosti je statutární orgán člen představenstva. Akcie evropské společnosti mohou být vydány na jméno nebo na majitele. Pokud jsou vydány akcie na jméno, má společnost povinnost vést seznam akcionářů.

Základní kapitál společnosti je 120.000,-- Kč Euro, přepočítávaných na koruny dle kurzu aktuálního v den založení společnosti. Na svolání valné hromady mají právo akcionáři společnosti, kteří také určují program jejího jednání.