Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Vedení účetnictví - Výkaz zisku a ztrát

V podvojném účetnictví hraje klíčovou roli Výkaz zisku a ztrát VZZ. Jedná se o důležitý finanční dokument, který poskytuje přehled o finančním výkonu společnosti za určité období. 

VZZ je finanční výkaz, který prezentuje příjmy a výdaje podniku za určité období, obvykle za jedno fiskální období. Jeho cílem je ukázat, zda byla společnost v daném období zisková nebo ztrátová.

Struktura Výkazu zisku a ztrát

Příjmy:

Hrubý obrat - Celkové tržby před odečtením vrácenek a slev.

Ostatní příjmy - Příjmy mimo běžný provoz, například prodej aktiv.

Výdaje:

Náklady na výrobu - Náklady spojené s výrobou nebo poskytováním služeb.

Ostatní provozní náklady - Náklady spojené s běžným provozem (např. náklady na energii, pronájem, vedení účetnictví).

Odpisy - Odpisování hodnoty dlouhodobých aktiv.

Finanční náklady - Náklady spojené s financováním, například úroky z půjček.

Ostatní finanční náklady - Ostatní náklady spojené s financemi.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Výsledek před zdaněním:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji před zdaněním.

Daň z příjmu:

Čistý zisk po zdanění.

Výkaz zisku a ztrát pomáhá podnikatelům pochopit ziskovost podnikání a plánovat budoucí kroky. Poskytuje informace potřebné pro rozhodování investorů a věřitelů ohledně finančního zdraví podniku.

Společnosti či podnikatelé OSVČ, kteří vedou podvojné účetnictví, jsou povinni předložit VZZ pro potřeby daňového přiznání a splnění zákonných požadavků.

V České republice jsou společnosti např. s.r.o., a.s. atd. povinny vést podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví. VZZ je nedílnou součástí účetní závěrky, kterou musí každý podnik předkládat na konci fiskálního roku. Lze říci, že výkaz zisku a ztrát hraje klíčovou roli a poskytuje nezbytný pohled na finanční výkonnost podniku a splňující zákonné požadavky účetnictví.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------