Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Podnikáním je soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Předmětem podnikání je konkrétní činnost, na kterou bylo podnikateli uděleno živnostenské či jiné oprávnění .

O předmětu podnikání se většinou hovoří u právnických osob, které jsou za účelem podnikání založeny, tj. u obchodních společností – akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti.