Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

- může být založena jednou osobou, může mít nejvýše 50 společníků. Tato obchodní společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majtkem a společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Dále je možné touto cestou pořídit a.s. nebo SE.

Čistá společnost znamená, že je zcela bez historie, nikdo na ní nikdy nepodnikal a tato společnost nikdy nevyvíjela žádnou činnost. Má splacený základní kapitál, nemá žádné pohledávky ani závazky.