hn.ihned.cz

Nastartování podnikání v ČR obnáší podle statistiky Světové banky deset procedur, zatímco průměr ve vyspělých zemích se pohybuje okolo šesti úkonů.

Nastartování podnikání v tuzemsku je sice o něco snazší než v minulosti, ale Česko ve světovém měřítku v této oblasti stále výrazně zaostává. Z údajů Světové banky vyplývá, že se ČR posunula mezi 175 zeměmi v letošním roce o 11 míst na 74. místo. Zahájení podnikání je v Česku komplikované a časově náročné, míní zástupci podnikatelů. Vstup do podnikání by měl podle nich řešit jednoduchý a srozumitelný zákon o podnikání. Nastartování podnikání v ČR obnáší podle statistiky Světové banky deset procedur, zatímco průměr ve vyspělých zemích sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se pohybuje okolo šesti úkonů.

Průměrná doba strávená založením společnosti je v Česku 24 dní, v zemích OECD pouze šestnáct. Na významné překážky narazí český podnikatel i při manipulaci s právy vztahujícími se k majetku. Doba potřebná k vyřízení těchto procedur je v Česku 123 dní, proti necelým 32 dnům v zemích OECD.

Odborníci upozorňují na to, že otázka administrativních a regulatorních podmínek podnikání má pro ekonomiku naprosto zásadní význam, ještě větší než daňová zátěž. "Ten, kdo chce začít s podnikáním, by měl dostat seznam jasných a jednoznačných podmínek, které musí splnit," říká prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. "Situace se zlepší, až dojde k propojení systémů veřejné správy, aby podnikatel nemusel duplicitně dokládat výpisy a ověření, sníží se počet norem a předpisů a začnou efektivně pracovat centrální registrační místa," dodal.

Hospodářská komora prosazuje vytvoření zákona o podnikání, který má být podle Drábka maximálně stručný a srozumitelný. Měl by prý vytvořit podmínky k tomu, aby co nejvíce informací o podnikateli získávaly státní úřady z informačních systémů na základě podnikatelem poskytnutých vstupních informací bez nutnosti opakovaně dokládat tytéž nezměněné údaje. Tím by se prý snížil počet procedur i počet dní nutných k založení firmy.
Nejednoduchý proces založení firmy vyvolal ostatně zájem o nákup hotových "ready-made firem". Tyto společnosti zapsané v obchodním rejstříku a nemající žádnou historii, jsou připraveny k okamžitému použití. "Náklady na založení firmy se jejich koupí zvýší o zhruba 20 tisíc korun, ale uspoří podnikateli čas a nervy," míní manažer firmy Office & Companies Jan Jaraš. (čtk, stk)

Zdroj: hn.ihned.cz