hn.ihned.cz

Zatímco loni vzniklo 12 580 těchto firem, letos jich bylo téměř o 1400 více. Celkově fungovalo na začátku léta v Česku podle agentury ČEKIA v tuzemsku více než 308 tisíc společností s ručením omezeným.

 

Zatímco živnostník riskuje při podnikání celý svůj majetek, společník společnosti s ručením omezeným ručí za její závazky pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Minimální kapitál pro založení s.r.o. je přitom v současnosti 200 tisíc korun.

Nejvíce s.r.o. firem si podnikatelé založili tradičně v Praze a Středočeském kraji (7274 subjektů). Trend přechodu samostatně působících podnikatelů na s.r.o. potvrzuje i generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová, podle které je hlavním důvodem změny otázka ručení a prestiže. "V této složité době chtějí mít samozřejmě podnikatelé jistotu, že když se nebude v podnikání dařit, nepřijdou o veškeré své jmění. U odběratelů a dodavatelů má navíc s.r.o. větší váhu než fyzicky podnikající osoba," myslí si Svobodová.

Změna právní formy podnikání klientů na s.r.o. dělá často těžkou hlavu i českým bankovním úředníkům vymáhajícím pohledávky. "U eseróček je vymáhání mnohem složitější. Peníze nedluží konkrétní osoba, ale firma," řekl HN bankovní manažer, který si nepřál být jmenován. I když se na první pohled jeví postavení společníka s.r.o. jako výhodnější, praktický rozdíl nemusí být podle odborníků vždy hodně významný. Dobrým příkladem je třeba poskytování bankovního úvěru. "Jestliže s.r.o. nebude mít žádný majetek použitelný jako zástavu, bude banka s největší pravděpodobností vyžadovat, aby za úvěr ručili společníci jako fyzické osoby. Tedy opět celým svým majetkem," domnívá se Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Právnická osoba také musí vést povinně účetnictví, kdežto živnostníkovi stačí vyplňovat evidenci daní.  V Česku také roste obliba nejmladší právní formy podnikání - evropské společnosti (SE - Societas Europaea), která začala platit před šesti lety. Loni jich za první pololetí vzniklo u nás méně než padesát, letos jich bylo založeno už téměř sto. Češi na těchto firmách oceňují zejména možnost kdykoliv přesunout sídlo do jiného členského státu Evropské unie. Firma se pak řídí právem státu, kde má nové sídlo.

Zdroj: hn.ihned.cz