Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Pronajímáte si nemovitost a původní majitel ji prodal

Jaké smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem zavazují nového vlastníka? Kdo je povinen nájemci vrátit kauce, která nebyla použita na úhradu nedoplatku nebo škod?

Podle občanského zákoníku v § 2221, pokud dojde ke změně vlastníka věci, práva a povinnosti z nájmu přecházejí na nového vlastníka. Tedy nájemní vztah nezaniká, ale může být později vypovězen za určitých podmínek.

Občanský zákoník v § 2221 odst. 2 specifikuje, že pokud pronajímatel převede vlastnické právo k věci, nový vlastník není vázán ujednáními o pronajímatelových povinnostech, které neupravuje zákon, pokud o těchto ujednáních nový vlastník nevěděl.

Nicméně, typické aspekty nájmu zůstávají platné i po změně pronajímatele. Nový pronajímatel přebírá všechna práva a povinnosti spojené s nájemním vztahem.

Pokud jde o atypické smlouvy nebo dohody, které nejsou běžné pro nájemní vztah, nový pronajímatel není vázán. Například dohoda o postupném započítávání nájemného nebo dohoda o úklidu bytu nájemcem by byly považovány za atypické dohody, na které nový pronajímatel není vázán.

Co se týče kauce, která je typickým prvkem nájemního vztahu, pokud je právo nájemce na její vrácení vázáno na zánik nájmu, za vrácení kauce je odpovědná osoba, která je pronajímatelem v době ukončení nájmu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------