Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Prokura je zvláštní druh plné moci udělené podnikatelem (jeho statutárním orgánem např. jednatel u s.r.o.) výhradně fyzické osobě ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku.

Prokura v sobě automaticky nezahrnuje oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti (např. uzavírat ohledně nich zástavní smlouvy), má-li mít prokurista takováto oprávnění, musí to být v udělené plné moci (prokuře) výslovně uvedeno.

Prokurista není staturárním orgánem společnosti, tudíž se na něj nevtzahuje překážka výkonu funkce dle § 381 obch. zák.