Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Nabídka firem k prodeji

Naše společnost Vám může nabídnout tyto druhy firem k prodeji:

 Společnost s ručením omezeným s.r.o. je řazena ke kapitálovým společnostem a má všechny základní rysy kapitálových společností, proti akciové společnosti, která je typicky společností kapitálovou, vykazuje však některé znaky, jež připomínají společnost osobní (změna společenské smlouvy se např. stále může realizovat dohodou všech společníků, společníci mohou být společenskou smlouvou zavázáni k tomu, aby svou osobní činností uskutečňovali účel, pro který byla společnost zřízena).

Akciová společnost a.s. je čistě kapitálovou společností. Chování a.s. je nejvíce ze všech společností kontrolováno obchodním zákoníkem. Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo kontroluje dozorčí rada. Hodnota základního kapitálu je 2.000.000 Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Evropská společnost SE známá též pod názvem evropská akciová společnost podléhá právním normám EU. Základní kapitál EU je 120.000 Euro. I zde je základní kapitál rozdělen na akcie. Výhoda evropské společnosti je zejména v možnosti přesouvání sídla společnosti v rámci EU bez nutné likvidace obchodní společnosti. Přesun sídla sebou nese i změnu daňového systému či přechod na právní řád jiné země.

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde