Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění určitých náležitostí charakter veřejné listiny.

Některé druhy právních úkonů musejí být povinně udělány ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu.

Notářským zápisem vznikají obchodní společnosti např. společnost s ručením omezeným s.r.o., akciová společnost a.s. nebo evropská společnost SE. Notářským zápisem se také provádí drtivá většina změn, které chcete v těchto společnostech provést, např. změna obchodního názvu společnosti, změna jednatele, přidání nových živnostenských listů.