Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Obchodní společnosti musí dokládat listiny o sídle společnosti již před svým zápisem do obchodního rejstříku. Při zřizování živnostenských oprávnění se musí předkládat příslušnému živnostenskému úřadu, který na jejich podkladě vydá živnostenské oprávnění.

Poskytnutí sídla a kontaktní adresy představuje usnadnění administrativy spojené s provozem firmy. Tyto komplexní služby lze  shrnout pod označení virtuální kancelář.