Co je akciová společnost

Akciová společnost (zkráceně a.s.) je jeden z typů obchodních korporací v České republice. Je charakterizována rozdělením základního kapitálu na určitý počet akcií, které mohou být ve formě listinné nebo zaknihované.

Základní charakteristiky akciové společnosti:

Základní kapitál: Aby mohla být akciová společnost založena, je třeba splnit určité minimální požadavky na základní kapitál. Podle českého práva musí mít akciová společnost základní kapitál nejméně 2 miliony Kč.

Akcie: Hodnota každé akcie musí být stanovena ve stanovách společnosti. Akcie mohou být vydány na jméno nebo na majitele.

Zakládající dokument: Zakládajícím dokumentem akciové společnosti jsou stanovy.

Kdo zastupuje akciovou společnost?

V dualistickém systému akciová společnost odkazuje na systém uspořádání organizační struktury akciové společnosti, kde existují dva nezávislé orgány: představenstvo a dozorčí rada.

Představenstvo: Je statutárním orgánem akciové společnosti a je odpovědné za běžné řízení a zastupování společnosti navenek. Jeho činnost se týká především operativního řízení společnosti.

Dozorčí rada: Je kontrolním orgánem, který dohlíží na činnost představenstva a kontroluje jeho řízení společnosti. Má právo nahlížet do všech dokumentů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, vyžádat si od představenstva vysvětlení a v případě zjištění nesrovnalostí může zasáhnout.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

V monistickém systému:

Správní rada: Tento orgán sloučí funkce jak řídící, tak kontrolní. To znamená, že místo dvou oddělených orgánů (představenstvo a dozorčí rada) je zde jen jeden orgán - správní rada. Správní rada se skládá jak z výkonných, tak nevýkonných členů.

Výkonní členové správní rady se podílejí na denním řízení společnosti, podobně jako by členové představenstva v dualistickém systému. Mohou zastupovat společnost navenek a zodpovídají se za operativní řízení.

Nevýkonní členové správní rady mají spíše dozorčí a kontrolní roli, podobně jako by členové dozorčí rady v dualistickém systému.

Monistický systém umožňuje flexibilnější a často jednodušší strukturu řízení a může být vhodný pro společnosti, které preferují rychlejší a méně formalizovaný rozhodovací proces.

V České republice byl tento systém zaveden novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost v roce 2014, a společnostem umožňuje zvolit si mezi oběma modely (dualistickým a monistickým) v závislosti na jejich potřebách a preferencích.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------