Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.

Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začně přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, což se předpokládá v průběhu příštího týdne. Pomoc je zde dobře zacílena pro malé podnikatele poškozené koronavirem, kteří ke své činnosti zvolili formu s.r.o. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou.
Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. Nesmí jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcům podle zákona o DPH. Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180.000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Kompenzační bonus činí 500 Kč na den, v plné výši je to 44.500 Kč. Novela zákona současně upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Upravujeme režim na hranicích. Po Velikonocích se mj. rozšíří možnosti vycestovat do zahraničí

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. Podmínkou bude prodloužení nouzového stavu.
Více ZDE
 

Schillerová ustoupila, na peníze od státu dosáhnou téměř všichni živnostníci

Pro získání jednorázového příspěvku 25 tisíc korun nebudou muset živnostníci dokládat, že jim kvůli koronavirové epidemii klesly příjmy. Nárok budou mít všichni, které poškodila vládní opatření proti šíření nákazy. Stačí doložit, že podnikali už před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu. A dodat čestné prohlášení o vzniklé újmě.
Více ZDE
 

Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a v návaznosti na související mimořádná opatření vlády a ústředních orgánů státní správy, vydáváme následující upřesňující stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu.
Více ZDE
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jakou pomoc nabízístát zaměstnancům, živnostníkům a firmám? A co je potřeba pro ni udělat?

Vláda slibuje podpořit ty, na které podle ní dopadají opatření v rámci nouzového stavu nejvíce. Řada návrhů působí ještě poněkud nejasně a některé jsou tak čerstvé, že není docela jasné, jak přesně budou fungovat. Zatím ale víme, že stát lidem zaplatí ošetřovné za péči o dítě, které nemůže do školky nebo školy, firmám v problémech pomůže s výplatami v rámci kurzarbeitu či vyplatí jednorázovou částku pro živnostníky. Zde najdete přehled, o co můžete nejrůznější úřady žádat a za jakých podmínek pomoc získáte.
Více ZDE
 

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčasnější otázky a odpovědi

Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 600 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši přesahující 15 mld. Kč.
Více ZDE
 

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
Více ZDE
 

Přeshraniční pohyb a opatření proti šíření koronaviru

Dotazy: Jaká pravidla platí pro pendlery ze Slovenska nebo Polska? Může občan Německa s živností v ČR cestovat do ČR? Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem (prodej dobytka) a následný převoz do zahraničí ...
Více ZDE
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Pracovně právní problematika a opatření proti šíření koronaviru

Dotazy: Mohou přijet Ukrajinci a pracovat? Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance. Jak bude probíhat zpracování žádosti o ošetřovné u OSVČ? Zaměstnanec odmítá nosit roušku na pracovišti? Kdy bude vypláceno ošetřovné ...
Více ZDE
 

Zákon č. 134/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty po podání přehledů OSVČ, platby záloh a pojistného za OSVČ, penále ...
Více ZDE
 

Opatření na podporu podnikání

Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele? Když zaměstnavatel nemá prostředky na vyplacení mezd, co má dělat? Podpoří vláda drobné živnostníky a zajistí jim životní minimum? Jak se bude platit DPH? ...
Více ZDE
 

Další služby a opatření proti šíření koronaviru

Otevřeno smí mít: optika (brýle, kontaktní čočky a související zboží), prádelny a čistírny – mimo provoz samoobslužných prádelen a čistíren ...
Více ZDE
 

Automobily a opatření proti šíření koronaviru

Otevřeno smí mít: pohonné hmoty a palivo, opravy silničních vozidel, pneuservis, autolakovna, včetně oprav jízdních kol – pokud není v provozovně více než 30 osob současně
odtahy a odstraňování vozidel v provozu ...
Více ZDE
 

Stravování | Ubytování a opatření proti šíření koronaviru

Otevřeno smí mít: provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem - nesmí být v nákupním centru s prodejní plochou nad 5000 m2, zaměstnanecké stravování ...
Více ZDE
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Obchody s potravinami a aktuální opatření proti šíření koronaviru

Prodavačky/prodavači, kteří podepsali pracovní smlouvu po 15. 3. 2020, nemusí mít zdravotnický průkaz, vstupní lékařskou kontrolu. Postačí Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a způsobilost. Zároveň není potřeba u zaměstnanců provádět periodické lékařské prohlídky. U zahraničních pracovníků, bylo automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání, víz k pobytu, a to na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu.
Více ZDE
 

Nepotravinářské obchody a aktuální opatření proti šíření koronaviru

Kdo smí mít otevřeno a kdo ne

Více ZDE
 

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru

Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti.
Více ZDE
 

Ministestvo financí | Liberační balíček I

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob
 
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
 
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020
 
Plošné prominutí správního poplatku
Více ZDE
 

Ministerstvo financí | Liberační balíček II

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů FO a PO
 
Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Více ZDE
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru

Ošetřovné člena rodiny (OČR) ve výši 424 Kč za každý den OČRna dobu až 31 dní
Více ZDE
 

Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích

kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání
Více ZDE
 

Živnostníci ušetří na pojistném

OSVČ za 6 měsíců ušetří 29 916 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4986 Kč)
Více ZDE
 

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

Usnadnění přístupu malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejich ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření
Více ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dopady Covid-19 na cestovní ruch

Asociace hotelů a restaurací České republiky vyčíslila dopady pandemie na cestovní ruch
Více ZDE
 

Program ANTIVIRUS, KOMPENZACE MEZD, OTÁZKY ODPOVĚDI

Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa...
Více ZDE
 

Kurzarbeit: Co by měli vědět zaměstnanci z ČR, kteří pracují v Německu

Pro zaměstnance z Česka a Polska, kteří pracují u zaměstnavatele v Sasku máme několik důležitých otázek a odpovědí na téma kurzarbeit (režim částečné nezaměstnanosti) v Německu
Více ZDE
 

Krizový zákon nahradil zákon o veřejném zdraví

Vláda svým postupem chce zamezit sporům o odškodnění, potvrdila ministrině financí Schillerová
Více ZDE
 

Koronavirus a pendler

Nové nařízení Vlády ČR s účinností od 26.3.2020

Více ZDE
 

Žádost o posečkání daně

Kvůli současné situaci došlo v této oblasti k úpravám - promíjí se správní poplatek za žádost o posečkání daně a také za prominutí úroku z posečkané částky podanou do 31.7.
Více ZDE
 

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------