Povinnosti člena představenstva

Člen představenstva akciové společnosti (a.s.) v České republice má několik povinností, které jsou stanoveny v zákoně a stanovách společnosti. Zde je přehled některých základních povinností člena představenstva a.s.:

Zastupování společnosti: Člen představenstva je povinen zastupovat společnost a jednat jménem společnosti při zastupování veškerých jejích záležitostí. Tímto způsobem člen představenstva jedná jako zástupce společnosti vůči třetím osobám.

Povinnost jednat v zájmu společnosti: Člen představenstva musí jednat v souladu se zájmy společnosti a dbát na její prospěch. Při rozhodování o záležitostech společnosti musí brát v úvahu její dlouhodobé zájmy a předpokládané důsledky svých rozhodnutí.

Loajalita a povinnost péče řádného hospodáře: Člen představenstva musí jednat s loajalitou vůči společnosti a vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře. To znamená, že musí jednat obezřetně, dbát na zájmy společnosti a vykonávat své povinnosti s dostatečnou péčí a odborností.

Informování a podávání zpráv: Člen představenstva je povinen informovat ostatní členy představenstva o všech záležitostech, které jsou důležité pro rozhodování a řízení společnosti. Dále je povinen podávat zprávy valné hromadě společnosti a případně dozorčí radě.

Opatřování vnitřních předpisů: Člen představenstva má povinnost připravit a opatřit schválením představenstva vnitřní předpisy společnosti, jako jsou organizační řády, pravidla a postupy pro řízení společnosti.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dodržování zákonných povinností: Člen představenstva musí dodržovat všechny zákonné povinnosti, které se vztahují na výkon jeho funkce. To zahrnuje dodržování právních předpisů týkajících se obchodního práva, společností, zaměstnanců, ochrany životního prostředí a dalších relevantních oblastí.

Sdělování informací akcionářům: Člen představenstva má povinnost sdělovat informace a zprávy akcionářům společnosti. Tato povinnost může zahrnovat zveřejňování výročních zpráv, informování o důležitých událostech a rozhodnutích společnosti a podobně.

Evidování a archivace dokumentů: Člen představenstva musí pečlivě evidovat a archivovat veškeré dokumenty, které se týkají činnosti společnosti a jsou relevantní pro výkon jeho funkce. To zahrnuje smlouvy, rozhodnutí, zápisy z jednání a další podobné dokumenty.

Je třeba poznamenat, že povinnosti člena představenstva akciové společnosti mohou být dále upřesněny ve stanovách společnosti a mohou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a struktuře společnosti.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------