Co je valná hromada

Valná hromada je základním orgánem společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.). Jedná se o schůzi všech společníků či akcionářů dané společnosti, aby diskutovali a rozhodovali o záležitostech společnosti. Její pravomoci a způsob fungování jsou stanoveny zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou či stanovami společnosti.

Role valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, což znamená, že má pravomoc rozhodovat o klíčových otázkách společnosti a jejího směřování. Její rozhodnutí jsou závazná pro všechny společníky či akcionáře, ať už s nimi souhlasí nebo ne.

Základní rozhodnutí: Valná hromada může rozhodnout o změnách stanov či společenské smlouvy, o zvýšení či snížení základního kapitálu, o fúzi, splynutí nebo rozdělení společnosti a dokonce i o jejím zániku či likvidaci.

Rozdělení zisku: Jeden z nejdůležitějších úkolů valné hromady je rozhodnout, jak bude rozdělen zisk společnosti, ať už ve formě dividend pro akcionáře nebo jinak.

Výběr a odvolání členů orgánů společnosti: Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a představenstva a v případě společnosti s.r.o. i jednatele.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Schválení účetní závěrky: Každoroční finanční výkazy a účetní závěrky musí být předloženy valné hromadě ke schválení.

Změny ve společnosti: Pokud společnost plánuje větší restrukturalizaci, prodej podstatné části majetku, nebo například změnu předmětu podnikání, takovéto rozhodnutí často vyžaduje souhlas valné hromady.

Jak se svolává valná hromada

Valná hromada by měla být svolávána v souladu s pravidly stanovenými zákonem a společenskou smlouvou či stanovami společnosti. Zpravidla je svolávána alespoň jednou ročně, ačkoli mohou existovat důvody pro svolání mimořádné valné hromady.

Valná hromada hraje klíčovou roli v životě a fungování společností. Společníci či akcionáři vyjadřují své názory, diskutují o budoucnosti společnosti a hlasují o rozhodnutích, která mohou mít dlouhodobý dopad na směřování a prosperitu společnosti. Je proto důležité, aby byl tento orgán správně svoláván a řádně fungoval.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------