Změna zákona o daních z příjmu

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel.

Struktura zákona bude jednodušší

Vzhledem k tomu, že je v současné době zákon o daních z příjmů strukturován jen velmi málo, bude se měnit i jeho skladba. Zákon na mnoha místech operuje s velmi dlouhými paragrafy, často čítajícími i několik stran textu. Namísto rozsáhlých paragrafů s mnoha obsáhlými odstavci jsou nově vložena ustanovení tvořena paragrafy s omezeným počtem odstavců, přičemž každý odstavec bude vybaven nadpisem.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Změny se budou týkat i některých termínů

Pojem obchodní majetek je nově nahrazen pojmem „evidované aktivum“, jehož význam bude širší. Ze zákona bude odstraněn pojem technické zhodnocení hmotného majetku, nově bude nahrazeno tzv. „dodatečným zhodnocením“. Pro dodatečné zhodnocení budou stanoveny limity významnosti a sice absolutní limit 100 000 Kč nebo relativní limit jako 10 % z daňové hodnoty aktiva. Dále se zavádí nový pojem „daňová hodnota aktiv“ za účelem jednotné definice stanovení hodnoty aktiv pro daňové účely.

Daňové odpisy se budou počítat jinak

Zavádí se nová definice tzv. odpisované aktivum a zvyšuje se limitní hranice pro daňové odpisování z 80 000 Kč na 100 000 Kč. Aktiva se již nebudou rozdělovat do odpisových skupin, ale do tří základních minimálních dob daňového odpisování: 60 měsíců, 180 měsíců a 360 měsíců.

Namísto rovnoměrného a zrychleného způsobu se zavádí pouze jeden, a to rovnoměrný způsob, přičemž oproti dosavadnímu rovnoměrnému způsobu jde o stejnou výši odpisu po celou dobu od prvního kalendářního měsíce.

Výpočet i správa daně v měně euro

Ačkoli již od 1. ledna 2024 je možné vést účetnictví ve vybrané cizí měně (tj. euro, americký dolar a britská libra), daň z příjmů je finančním úřadem spravována výlučně v české měně. Dle novely zákona poplatníci, jejichž měnou účetnictví bude euro, budou nově základ daně i samotnou daň tvrdit v rámci daňového přiznání v měně euro, a to s účinností od 1.1.2027.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zdaňovací období právnických osob bude navázáno na účetní období, což zjednoduší administrativu. Poplatníci daně z příjmů právnických osob budou mít zdaňovací období shodné s účetním obdobím. U fyzických osob zůstává zdaňovacím obdobím kalendářní rok.

Návrh zákona o účetnictví odstraňuje povinnost fyzických osob vést účetnictví. Základ daně budou tyto osoby stanovovat na cash-flow bázi. Paušální výdaje procentem z příjmů a paušální daň zůstanou zachovány.

Ministerstvo financí si od novely zákona slibuje zjednodušení daňově-legislativního prostředí. Nicméně, na finální podobu zákona a jeho dopad si ještě musíme počkat, protože je stále v připomínkovém řízení.