Změny v přiznávání a vyplácení příspěvku na péči

Od příštího roku se proces přiznávání příspěvku na péči výrazně zjednoduší. Místo Úřadu práce bude tento příspěvek nově spravován výhradně Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo změny prostřednictvím novely zákona o sociálních službách. Cílem je sjednotit všechny sociální dávky, které jsou podmíněny dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pod jeden úřad.

Doposud byl příspěvek na péči vyřizován Úřadem práce ČR, který však často nestíhal vyřizovat žádosti v zákonem stanovené lhůtě kvůli vysokému objemu administrace. Od dubna příštího roku by se měl tento proces výrazně urychlit. Nově by sociální šetření mělo začít do 5 pracovních dnů od zahájení řízení a mělo by být provedeno do 20 dnů. V současnosti je lhůta až 30 dnů.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Převod dávek pod ČSSZ

S účinností od dubna příštího roku budou dávky vyplácené v rámci dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu spravovány Českou správou sociálního zabezpečení. To zahrnuje příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na mobilitu. Spolu s těmito dávkami bude ČSSZ spravovat také vydávání průkazů osob se zdravotním postižením, které bude bezplatné a nově dostupné i v elektronické podobě. Žadatelé budou moci požádat o příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením jednou žádostí, což povede k jednomu společnému řízení.

Nově bude nárok na příspěvek na péči ve III. stupni závislosti automaticky přiznán nevyléčitelně nemocným po dobu jednoho roku, bez potřeby sociálního šetření a posouzení zdravotního stavu. Bude stačit potvrzení od ošetřujícího lékaře se specializovanou odborností.

Dotace na elektroauta jsou hit

Zájem o dotace na pořízení elektrických vozů je stále velmi vysoký. Národní rozvojová banka, která přijímá a posuzuje žádosti, eviduje více než 2200 podepsaných smluv. Dosud byly žadatelům vyplaceny finanční příspěvky ve výši sto milionů korun.

První žádosti začala banka přijímat v polovině března. Během následujících dvou měsíců bylo podáno tisíc žádostí a tento trend pokračuje. K 9. červenci bylo z 2778 žádostí schváleno 2208 a dalších 147 bylo předschváleno.

Podle údajů banky je největší zájem o vozy značky Tesla, které tvoří polovinu všech žádostí – konkrétně 1557. Druhou nejoblíbenější značkou je Volvo s 11 % žádostí, následované Škoda Auto a Volkswagenem, které mají každé kolem šesti procent žádostí.

Žadatelé mohou získat finanční příspěvek až 200 tisíc korun na osobní vůz s cenou do 1,5 milionu korun. Pro menší dodávky je podpora až 250 tisíc korun a pro větší užitková a vodíková vozidla až 300 tisíc korun. Podpora zahrnuje i bezplatnou záruku na nákup automobilu prostřednictvím úvěru.

Příspěvky na nové i zánovní elektromobily jsou financovány z Národního plánu obnovy, tedy z evropských fondů. Celkem je na program alokováno 1,95 miliardy korun, z toho 300 milionů na nákup dobíjecí infrastruktury. Tyto prostředky budou k dispozici do konce příštího roku, nebo do vyčerpání rozpočtu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Vyšší pořizovací cena elektromobilů oproti vozům se spalovacím motorem také zpomaluje růst poptávky. V některých regionech dokonce poptávka klesá. Například v Evropě se v červnu prodalo asi 300 tisíc elektromobilů, což je o sedm procent méně než v loňském roce.

Mladší spotřebitelé, zejména generace Z, jsou elektromobilům nakloněnější díky jejich ekologičnosti a nižším provozním nákladům. Hlavními zákazníky jsou však firemní zákazníci, mezi nimiž přibývají středně velké firmy.

Externí vedení účetnictví se vyplatí

Rozhodujete se mezi vlastním účetním oddělením a externí účetní firmou? Vedení účetnictví je komplexní a neustále se mění díky legislativním změnám. Spolupráce s externí účetní firmou je nejen technologicky pokročilá, ale často i finančně výhodnější než vlastní tým účetních.

Výhody profesionální účetní firmy

Externí účetní firmy mají bohaté zkušenosti s vedením účetnictví. Můžete očekávat komplexní poradenství v oblastech jako je vedení účetnictví nebo daňové evidence, zpracování mezd, optimalizace financí, audity a daňové poradenství. Současný trend digitální transformace v účetnictví pomáhá automatizovat procesy a optimalizovat náklady.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Úspora nákladů a času s externí účetní firmou

Externí účetní firma je často nákladově efektivnější než interní účetní oddělení. Nabízí různé cenové balíčky přizpůsobené velikosti a potřebám klienta. Kromě samotného účetnictví zajišťují firmy také daňovou optimalizaci a komunikaci s úřady, což šetří váš čas a snižuje administrativní zátěž.

Digitální plná moc

Od července měla být k dispozici digitální plná moc, která by usnadnila komunikaci s úřady. Nový Registr zastupování (REZA) na Portálu občana měl umožnit lidem sepsat a odeslat plnou moc digitálně. Přestože systém byl spuštěn k 1. červenci, zatím se žádný úřad nepřipojil.

Jak to funguje?

Digitální plnou moc bude možné používat až po napojení prvních úřadů a ministerstev na systém. Nyní je na úřadech, kdy a v jakém rozsahu se připojí. V Portálu občana zatím není žádná nabídka, dokud se nepřipojí první úřady. Jakmile se tak stane, objeví se možnost vystavit digitální plnou moc. Prvním úřadem, který by se měl připojit, je ministerstvo dopravy. Očekává se, že by k tomu mělo dojít na podzim, ale konkrétní datum zatím nebylo stanoveno.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Problémy s připojením úřadů

Napojení úřadů na nový systém není povinné a vyžaduje kapacity technologických oddělení. Každá agenda, ve které se bude digitální plná moc používat, potřebuje vlastní šablonu.

Zákon, který umožnil vznik registru, byl schválen už v únoru. Cílem je vytvořit jednotný centralizovaný systém pro sdílení informací o plných mocích mezi občany a úřady, což zjednoduší procesy jako podávání daňových přiznání, vyřizování pošty, přepis energií nebo převod aut.

Výhody digitální plné moci

Digitální plná moc bude uložena v registru a dostupná úřadům do jejího odvolání nebo vypršení platnosti. K jejímu udělení postačí identita občana, například bankovní identita. Může být sepsána vlastní plná moc nebo využity předpřipravené formuláře. Digitální plná moc má oproti papírové verzi výhodu v jednoduchosti kopírování a absenci nutnosti úředních ověření, což šetří čas a peníze. Elektronická verze plné moci vyžaduje jen elektronický podpis.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Výzvy digitalizace

Klíčové je zvýšit důvěru občanů v digitální komunikaci se státními institucemi. Mnoho lidí tuto metodu zatím nevyužívá kvůli nedůvěře nebo nedostupnosti.

Digitální plná moc v Registru zastupování bude zatím použitelná jen pro jednání s úřady, nikoliv v soukromoprávních vztazích, jako je podpis kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu podílu.

Kontrola nemocenské aneb jak vysvětlit absenci

Pokud vám lékař potvrdí dočasnou pracovní neschopnost a máte nárok na dávky nemocenského pojištění, je nezbytné dodržovat předepsaný léčebný režim. To zahrnuje omezené vycházky a převážně pobyt doma. Vaši přítomnost může kontrolovat Okresní správa sociálního zabezpečení nebo váš zaměstnavatel, a to i po 22. hodině nebo o víkendu. 

Zaměstnanci s pracovní smlouvou nebo pravidelnou brigádou musí platit nemocenské pojištění. Pokud onemocní, získávají nárok na náhradu mzdy, která se po 14 dnech mění na nemocenské dávky. OSVČ pojištěnci obdrží dávky nemocenského pojištění až po 15 dnech neschopnosti.

Během nemoci je nutné dodržovat léčebný režim předepsaný lékařem. Pokud nejsou vážně nemocní, mohou chodit na povolené vycházky ve stanovených časech. Jinak musí zůstat na adrese nahlášené lékaři a být dostupní pro případné kontroly.

Jak postupovat během nemocenské

Viditelné označení: Ujistěte se, že je na vašem domě jasně viditelné orientační číslo a vaše jméno (na dveřích, zvonku, schránce apod.).

Funkční zvonek: Pokud nemáte funkční zvonek, připište výzvu, aby návštěvníci klepali nebo vám telefonovali, a přidejte telefonní číslo.

Identifikace kontrolorů: Ověřte si, že kontroloři jsou z ČSSZ nebo vašeho zaměstnavatele, a požádejte je o legitimaci.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Prokázání totožnosti: Předložte občanský průkaz a neschopenku.

Nepouštějte kontrolory dovnitř: Kontrolory nemusíte pouštět do domu.

Dodržování vycházek: Ven choďte jen v povolených časech nebo na domluvené lékařské prohlídky.

Docházka na lékařské prohlídky: Dostavte se na prohlídky v čase stanoveném lékařem.

Tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., především v § 58, § 64 a § 65.

Kontroly mohou probíhat kdykoli, včetně večerů, nocí a víkendů. Zaměstnavatel kontroluje nemocné zaměstnance během prvních 14 dní jejich pracovní neschopnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) může provádět kontroly kdykoli.

Jak reagovat na kontrolu po 22. hodině nebo o víkendu

Pokud vás kontrola nezastihne doma, okamžitě se omluvte a vysvětlete situaci instituci, která vás kontrolovala (ČSSZ nebo zaměstnavatel). Můžete se odvolat na běžné situace jako pobyt na toaletě, v koupelně nebo spánek. Pokud jste měli povolenou vycházku nebo léčebnou kúru, předložte potvrzení od lékaře.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Důvody pro kontrolu po 22. hodině nebo o víkendu:

Nereagování na lékařské prohlídky či komunikaci.

Podezření na nezvládnutí samoléčby (např. těžký alkoholismus).

Narušování nočního klidu dle hlášení sousedů.

Dřívější zneužití nemocenského pojištění.

Důvěryhodné udání o porušení nočního klidu.

Podezření na nedodržování léčebného režimu.

Ověření nároku na náhradu mzdy ze strany zaměstnavatele.

Úředníci kontrolují pojištěnce také po 22. hodině nebo o víkendech, pokud mají důvodné podezření na nesrovnalosti nebo podvody.