Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Termíny podání přiznání k dani z příjmu

Při plánování daňového přiznání je klíčové mít na paměti termíny a sankce spojené s opožděným podáním. Každý poplatník by měl vědět, kdy a jaké lhůty platí, a také jak se vyhnout nebo snížit případné sankce.

Podle daňového řádu mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z příjmů do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Existuje však dodatečná lhůta pěti pracovních dnů, která umožňuje vyhnout se pokutě za opožděné podání. Elektronické podání má ještě delší lhůtu, díky snaze státu podnítit poplatníky k elektronickému podávání.

Poplatníci využívající služby daňového poradce mají tříměsíční termín navíc. Lhůty pro podání přiznání jsou tedy následující: základní lhůta pro papírové přiznání do 2. dubna 2024, pro elektronické do 2. května 2024 a pro podání přes daňového poradce do 1. července 2024.

V případě úmrtí poplatníka musí osoba spravující pozůstalost podat řádné daňové přiznání do tří měsíců od jeho smrti za období, kdy ještě žil.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Opožděné podání může vést k sankcím ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokud je pokuta nižší než 1000 Kč, neuplatní se.

Váhá-li někdo ohledně podání papírového formuláře, elektronická forma poskytuje měsíční odstupňovanou výhodu. Sankce se začínají počítat až po skončení příslušné lhůty. Pokud je však opožděné podání podáno přes daňového poradce, sankce běží od července.

Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Opět platí třídenní lhůta pro opozdilce. Úrok z prodlení se pohybuje kolem 14,25 % od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně.

Daň lze uhradit několika způsoby, včetně hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Bezhotovostní převod vyžaduje správné číslo účtu a variabilní symbol.

Pro podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby s datovou schránkou ze zákona je elektronické podání povinné.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------