Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Pokud chcete začít podnikat a koupit novou společnost nabízíme Vám k prodeji nové ready-made společnosti. Cena našich služeb obsahuje: úvodní konzultace a poradenství, veškeré výdaje týkající se založení společnosti a jejího zápisu do obchodního rejstříku, vyřízení živnostenských listů, převod 100% obchodního podílu společnosti, odvolání jednatele a jmenování nového jednatele společnosti, ověření příslušných listin a podpisů, předání veškerých dokumentů, společnosti a to v jednom stejnopise, soudní poplatek za změny ve společnosti, dělení obchodního podílu v souvislosti s převodem obchodního podílu na více osob, uspořádání valné hromady, notářské poplatky.

Naší společností založené nové společnosti nikdy nevyvíjely žádnou činnost a nemají tudíž žádné pohledávky. Záruka za bezproblémovou historii je samozřejmostí.