Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Nabídka akciových společností

Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat ozančení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a.s.".

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde