Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Nabídka a.s.

Nabízíme ready-made akciové společnosti (a.s.) , které byly založeny a zapsány do obchodního rejstříku výhradně za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi, má splacený základní kapitál, v době mezi svým vznikem a prodejem nevykonává žádnou činnost, nemá žádné závazky ani pohledávky, je připravena k okamžitému prodeji, bez historie, se všemi právními dokumenty.

Ústředním pojmem akciového práva je akcie. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře přiznaná mu zákonem a stanovami vůči akciové společnosti a vyplývající z jeho postavení jejího společníka. Je třeba rozlišovat formu akcie (zda je papírem na jméno nebo na majitele), podobu akcie (zda je vydána jako papír listinný nebo zaknihovaný) a druh akcie (akcie kmenové, prioritní, popř. akcie se zvláštními právy).

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde