Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Splacený kapitál

Základní kapitál je právní pojem a institut, který má značný význam pro zákonnou úpravu kapitálových společností. Obchodní zákoník jej chápe jako souhrnné nominální vyjádření celkové výše všech vkladů všech společníků do společnosti. Tím je dána obecná charakteristika základního kapitálu jako fixního číselného údaje, který nepodléhá automatickým změnám v závislosti na tom, jak se plynule mění majetkové poměry společnosti. Výši základního kapitálu lze změnit jen formalizovanými právními postupy označovanými jako zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde