Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Na bezplatné první schůzce Vám řekneme, jaké náležitosti jsou nutné pro založení společnosti. Navrhneme Vám typ společnosti, který bude  vyhovovat Vašim potřebám. Seznámíme Vás s  těmi ustanoveními živnostenského zákona, která jsou nutná pro založení společnosti. Jsme samozřejmě schopni založit společnost i podle přesných požadavků.

Poté, co se rozhodnete, jakou společnost potřebujete, nám doručíte nezbytné listiny a podklady. Následně připravíme veškeré listiny, které při další schůzce podepíšete.

Tímto úkonem je společnost založena a končí Vaše účast na založení společnosti. Náš zaměstnanec Vás  zastoupí na základě plné moci v řízení při obstarání živnostenských nebo jiných oprávněních.

Oprostíme Vás tak od všech problémů spojených s návštěvou  příslušných úřadů. Po vystavení živnostenských oprávnění a podání návrhu zápisu společnosti na příslušný obchodní soud se postaráme o rychlý  a úspěšný zápis do obchodního rejstříku.

Zpět na stránku Zakládání společností