Hospodářské noviny

Založení firmy je nejjednodušší v Kanadě, Austrálii a v USA. Vyplývá to z hodnocení Světové banky.

Česko se umístilo ze 115 zemí na sedmdesátém sedmém místě, Slovensko bylo čtyřicáté sedmé. Světová banka hodnotila délku vyřízení všech potřebných registračních procedur, jejich počet a výši základního kapitálu a nákladů spojených se založením nové firmy.

"Dlouhá doba potřebná na založení firmy je jednou z překážek podnikání, podobně jako třeba špatně fungující konkursní právo," řekl analytik HVB Bank Pavel Sobíšek. Tyto překážky omezují vznik nových malých firem a způsobují závislost ekonomiky na velkých podnicích. Ekonomice pak chybí schopnost přizpůsobovat se globálním změnám. "Kdyby se zlepšily podmínky pro existenci malých firem, mohla by ekonomika růst odhadem o několik desetin procentního bodu rychleji," dodal Sobíšek.

Nejnižší počet nutných dní k vyřízení všech registračních povinností pro založení nové společnosti s ručením omezeným byl v Austrálii, a to dva dny. V Kanadě tři dny a v Dánsku, Spojených státech a na Islandu pět dní. "V Česku se v průměru stihnou u společnosti s ručením omezeným vyřídit všechny potřebné náležitosti za čtyřicet dní," upozornil analytik serveru Měšec.cz Petr Gola.

V hodnocení platilo, že čím méně nutných registrací, tím lépe. Mezi typické potřebné úkony patřily například notářsky potvrzené podpisy k zakládajícím dokumentům, výpisy z rejstříku trestů zodpovědných manažerů, zapsání do obchodního rejstříku, evidence na daňovém úřadu, evidence k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, registrace u úřadu práce, obchodní komory či získání požadovaných licencí. Při zakládání nové společnosti musí zakladatelé počítat s nutnými finančními výdaji, ať ve formě požadovaného základního kapitálu či ve formě nutných kolků či poplatků. Například v Kanadě, Austrálii, USA, Singapuru a na Novém Zélandu není stanoveno minimální jmění společnosti.

Kde je lehké podnikat

  • 1. Kanada
  • 2. Austrálie
  • 3. USA
  • 4. Nový Zéland
  • 5. Singapur
  • 31. Rusko
  • 48. Slovensko
  • 72. Maďarsko
  • 77. Česko
  • 92. Polsko

Zdroj: Hospodářské noviny