Nové povinnosti a informace pro cizince - prevence rozšíření COVID-19

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.
Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.

!!! UPOZORNĚNÍ !!! - Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti.

Informace pro cizince k ubytování v hotelech a ubytovnách na území ČR
Pro všechna ubytovací zařízení platí obecně zákaz poskytovat ubytovací služby. TENTO ZÁKAZ VŠAK NEPLATÍ PRO ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby, ale pouze těmto cizincům.
POZNÁMKA - Ubytovací služby jsou vymezeny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Všechny povinnosti ubytovatelů podle zákona o pobytu cizinců zůstávají v platnosti.

Cestování po dobu nouzového stavu - Více ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Od 19. března 2020 je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto je doporučeno i před tímto termínem a někde již povinné (například v pražské MHD).
Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7:00 a 9:00.

Pobýváte na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které Vám bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání Vám skončila v době nouzového stavu? Nic se neděje. Pokud se nerozhodnete opustit ČR, můžete na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že se svým zaměstnavatelem máte uzavřenou pracovní smlouvu.
Pokud na území pobýváte na základě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňujete podmínky pro jejich prodloužení, pak poštou podejte žádost o prodloužení a na území můžete legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o této žádosti.

Zdroj: Mvcr.cz

Zpět

raif