Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

aab banner1

 

Mohu cestovat za prací do zahraničí ve vzdálenosti více než 100 km od hranic?

Ano, v případě pendlování do Německa a Rakouska a za podmínky splnění pravidel pro pendlerství, platné od 26. 3. – pobyt v zahraničí minimálně 21 dní, po návratu 14 denní karanténa. Při cestách nad 100 km je nutné použít hraniční přechod s režimem 24/7.

Jaká pravidla platí pro pendlery, kteří pendlují pravidelně ze Slovenska nebo Polska?

Pro pendlery mezi ČR a Slovenskem / Polskem platí stávající pravidla.
– pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
– místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
– pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
– pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Může občan německého příslušenství žijící v Německu s živností v ČR, cestovat za prací do ČR, kde má provozovnu?

Je třeba se obrátit na Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz. Platí zákaz vstupu cizinců na území ČR, pokud nemají trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Toto neplatí, pokud je vstup cizince v zájmu ČR. Výjimky z tohoto zákazu stanovuje ministr vnitra. V rámci těchto výjimek jsou reflektováni čeští pracovníci pracující v sousedních státech a pracovníci působící v rámci kritické infrastruktury nebo servisu kritické infrastruktury. Pokud by tedy německý živnostník neměl trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR, tak by za prací do ČR cestovat nemohl.

Je možné, aby vycestovala do zahraničí i jiná osoba, než pendler?

V současnosti platí zákaz vstupu na území ČR a vycestování z území ČR, a to až na výjimky stanovené rozhodnutím ministra vnitra. Cestování za hranice z osobních důvodů není povoleno.

Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej dobytka a následný převoz do zahraničí?

Konkrétní případ je třeba konzultovat s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Z hlediska současné koronavirové nákazy při dodržení nyní platných nařízení není obchodování se zvířaty a tudíž i jejich přeprava ohrožena. Pouze při čekání při kontrolách na hranicích na některých přechodech je z hlediska ochrany zvířat proti jejich týrání ohrožena maximální povolená délka jejich přepravy, ale zde by mělo platit jejich přednostní odbavení, což platí i při běžných situacích. Jinak zpracovatelský masný průmysl potřebuje surovinu pro zásobování fungující obchodní sítě, která má však trochu jiné toky surovin (i masných) – omezené velkoobchodní dodávky do hromadného stravování (školní, závodní a veřejné jídelny, restaurace, hotely, rekreační a lázeňská zařízení atd.) a naopak zvýšené dodávky do maloobchodní sítě z důvodu zvýšeného domácího stravování obyvatelstva. Jedná se nejen o tuzemský masný průmysl, ale i zahraniční, kam je smluvně dodávána část tuzemské živočišné produkce – např. i mléka. Současná opatření zatím významně neomezují tuzemský ani zahraniční obchod se zvířaty.

Platí výjimka pro pendlery pracující ve zdravotnictví pro každodenní překračování CR/N/A hranic od 26. 3.?

Ano, přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem.
Nadále se vyžaduje pouze:
– Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – viz nový vzor na webu mvcr.cz. Co jsou základní složky IZS viz samostatný dokument k pendlerům.
Nevyžaduje se tak:
– Knížka přeshraničního pracovníka
– Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
– Karanténa po návratu

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Mám dopravní firmu / jsem řidič kamionu / dodávky do 3,5 t. a chci dovážet / přivážet zboží ze zahraničí. Mohu tuto činnost provozovat?

Ano, nákladní doprava má výjimku přes přejezd hranic. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz a Ministerstva zahraničí www.mzv.cz. Autodopravci mají výjimku podle rozhodnutí ministra vnitra ze zákazu vycestovat z ČR a vrátit se na území ČR podle usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203.

Je možné vycestovat vozem kategorie N1 pro syna do Švédska v rámci mezinárodní přepravy?

Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky, může vycestovat z ČR následně se do ní vrátit. Je třeba se s dotazem obrátit přímo na Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, v konkrétním případě může pomoci také příslušná česká ambasáda.

Jak je to s řidičem kamiónu a pendlerem, který ukončí pracovní povinnosti v rizikové zemi a vrátí se na delší dobu zpět do ČR? Musí do karantény?

Ano. Při návratu do ČR z rizikové země je povinná karanténa 14 dní, nahlášení návratu svému lékaři a ten určí další postup (např. dostavení se na odběrné místo na testy).

Mohu využít všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem, když jedu kamionem?

Nemůžete. Doporučujeme sledovat stránky www.mdcr.cz

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Může pendler jet za prací i na méně než 3 týdny (např. jeden týden) a pak být 14 v karanténě?

Ohledně práce pendlera není doba strávená v zahraničí přesně stanovena.
Záleží na zemi, v které pracuje. V případě pendlerů pracujících v Německu a Rakousku to možné není. Na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2020 musí pendler v těchto zemích zůstat alespoň 3 týdny. V případě Slovenska a Polska musí pendler cestovat do těchto zemí alespoň 3x týdně. Z Německa či Rakouska je samozřejmě možné se vrátit i dříve,nicméně takový pracovník ztratí pozici pendlera a další výjezd v režimu pendlera mu nebude umožněn.

Pokud se vrátí rodinní příslušníci z rizikových zemí, musí jít do karantény i jejich rodinní příslušníci, se kterými jsou na území ČR v jedné domácnosti?

Ne. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu.

Česká občanka má rizikové těhotenství, ale její ošetřující lékař je v Německu, jde o manželku pendlera, a proto oba manželé využívají možnosti německého zdravotního pojištění.Může dojíždět na pravidelné prohlídky, a pokud ne, jak má postupovat?

Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx, kde jsou uvedeny výjimky zákazu vycestovat z ČR stanoveného na základě usnesení vlády č. 203. Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na: osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod – nutno doložit), dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky nebo na území České republiky.

Je nějak regulován nebo omezen dovoz zdravotnických prostředků do ČR?

Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
Více informací lze nalézt na následujících internetových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx

Aktualizováno 27.3.2020

Zdroj:Businessinfo.cz

Zpět