Mnoho lidí dosud historii a teorii podnikání nepovažuje za relevantní. Jejich argumenty jsou obvykle založeny na předpokladu, že historie nemá žádný význam pro současnost a že teorie je příliš abstraktní s žádnou praktickou hodnotou. Existují podnikatelé, kteří nikd ynic nečetli o podnikání, ale všichni vynikající podnikatelé přiznávají velký podíl znalostí teorie na svém úspěchu. Objektivně je třeba připustit, že teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele. Pomáhá však podnikateli najít nejlepší cestu k úspěchu, překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu.

Volba právní formy podnikání

Než zahájíme podnikatelské aktivity, je nutné, abychom zvolili vhodný typ právní formy. Obchodní zákoník připouští podnikání fyzických a podnikání právnických osob. Fyzická osoba (FO) podniká jako OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná, na základě živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování podnikatelské činnosti. Tyto živnosti (předmět podnikání) se dělí na ohlašovací živnosti - řemeslné, vázané, volné a na koncesované živnosti. Fyzická osoba musí splňovat tyto požadavky: minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Právnická osoba (PO) má začátek podnikání administrativně náročnější a potřebuje do začátku podnikání složit základní kapitál. Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku. PO - obchodní společnosti - se dělí takto:

Pro podnikání se musí všechny subjekty ať FO nebo PO zaregistrovat do živnostenského rejstříku.

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde

Zavoláme Vám!

Chcete se nás na něco zeptat?

phone

Napište nám Váš telefon
Zavoláme Vám zpět

 

 

raif