Nové ready-made společnosti s ručením omezeným sro (s.r.o.) jsou bez závazků, bez činnosti.

Společnost s ručením omezeným, jak je vymezena v § 105 odst. 1 obch. zák., je společnost, která má základní kapitál tvořený vklady společníků. Společníci ručí za závazky společnosti , dokud není zapsáno splacení jejich vkladů do obchodního rejstříku.

Zakládá se společenskou smlouvou, pokud je jen jeden zakladatel, tak se vytváří zakladatelská listina. Je sepsána formou notářského zápisu.

Minimální výše základního kapitálu u s.r.o. je 200 000 Kč.

raif